Begroting goedgekeurd door provincie

gegevens: Wijkse Courant d.d. 22 december 2014

WIJK BIJ DUURSTEDE – De gemeente Wijk bij Duurstede heeft bericht ontvangen van de provincie Utrecht, waarin staat dat zij akkoord gaat met de gemeentelijke begroting.

In de woorden van de provincie: ‘De gemeente Wijk bij Duurstede voldoet voor het jaar 2015 aan de criteria voor het repressieve toezicht.’ Wethouder Hans Marchal (Financiën) is erg blij met dit bericht: ‘Gelet op de uitdaging waar we als raad, ambtelijke organisatie en college voor staan, is dat een mooie prestatie! Door de Rijksbezuinigingen en de nasleep van de economische crisis moeten we als gemeente de komende jaren nog structureel circa anderhalf miljoen euro bezuinigen.
Afgelopen zomer hebben we onze inwoners en organisaties opgeroepen om mee te denken en daaruit zijn ten slotte meerdere ideeën gekomen, met creatieve, praktische toepassingen.’ Het college heeft bij het opstellen van de begroting dankbaar gebruik gemaakt van die denkrichtingen en ideeën. ‘Zeker in deze tijd, waarin meer gemeenten dan voorheen verscherpt toezicht krijgen vanuit hun provincie, is het provinciale bericht hier goed ontvangen,’ aldus de wethouder.

Naast het positieve bericht maakte de provincie enkele kritische opmerkingen, die de gemeente ter harte neemt. Zo werd er bijvoorbeeld aangegeven dat de hardheid en haalbaarheid van enkele maatregelen niet vaststaat. Wethouder Hans Marchal voegt hieraan toe: ‘Wij nemen de opmerkingen en aanbevelingen van de provincie uiteraard serieus en gaan er als college voor zorgen, dat de raad en de provincie goed geïnformeerd blijven over de stand van zaken van de aangekondigde bezuinigingen.’

Op 11 november jl. is de raad akkoord gegaan met de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting.

 

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.