Belasting over de elektra- en gasleidingen?

Een motie van de PCG bracht in de raadsvergadering van vorige week een discussie op gang over het heffen van een gemeentelijke belasting op het door Stedin beheerde ondergrondse leidingenstelsel voor het gas en de elektriciteit. Deze zogenaamde precariobelasting zou ongeveer 7 ton in het laatje van de gemeentekas kunnen brengen. De raad en de wethouder zagen dat wel zitten. Op korte termijn onderzoekt de wethouder de haalbaarheid en komt dan met een voorstel naar de raad.

Raadslid Petri wist te melden dat inmiddels al 80 gemeenten deze belasting heffen. Aanleiding voor de de door hem ingediende motie was de wetenschap dat Stedin de kosten van deze heffing overslaat onder alle ruim 2 miljoen inwoners die van het leidingennet van Stedin gebruik maken. In feite betalen de inwoners van Wijk dus nu al mee zonder daarbij van de opbrengst te profiteren. Het idee van deze heffing is niet nieuw. Dit jaar legde de gemeente het waterbedrijf Vittens al een belasting op voor het waterleidingennet. Deze belasting zou 3 ton moeten opbrengen. Anders dan bij Stedin rekent Vittens de belasting integraal door aan de bewoners van de betreffende gemeente. Vittens heeft de nodige jurridische procedures aangespannen om aan deze gemeentebelasting te ontkomen.

Wethouder Marchal vond het een aantrekkelijke motie. Ook in de wetenschap dat steeds meer gemeenten dat doen. Als Wijk achterblijft, wordt betaald voor anderen. De melding dat de Tweede Kamer mogelijk van plan is dit te verbieden, maakte op de wethouder weinig indruk. Volgens de wethouder loopt deze discussie in de landelijke politiek al jaren en wie weet hoe lang dat nog gaat duren. De juridische basis voor een heffing is de zogenaamde precario-verordening, die gemeente in 2015 heeft vastgesteld. De wethouder zegde de raad toe op korte termijn met een voorstel te komen. (PeP ‘T Groentje)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.