Bezuinigingen bibliotheek

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 30 november 2013. De gemeente bezuinigt voor 2014 en 2015 ook op de bibliotheek (voor beide jaren 20.000 euro) de PCG heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder.

Verrassing

Op de vraag of dat de bezuinigingen als een verrassing voor de bibliotheek komen laat de wethouder weten: “De bezuinigingen voor 2014 en 2015 zijn meerdere keren dit jaar met de bibliotheek besproken. De bezuiniging dateert van de begrotingsraad van november 2012 en is in december 2012 (aankondiging bezuiniging) en vervolgens april 2013 (definitieve bezuiniging) met de bibliotheek gecommuniceerd. De bezuiniging van 20.000 euro per 2015 is via de kadernota aangeleverd en ook diverse keren met de besproken”.

Huur opgezegd

De bibliotheek heeft een deel van de huur opzegt hierdoor heeft de gemeente een financieel nadeel waardoor de bezuiniging deels teniet wordt gedaan. De PCG wil weten hoe dit ‘huurprobleem’ wordt opgelost? De wethouder schrijft: “De bibliotheek heeft middels een brief in oktober 2013 het college en de raad geïnformeerd over haar besluit om de huur deels op te zeggen. Voor 2014 (in geval de vrijgevallen m2’s niet verhuurd worden) zal dit tekort ongeveer 20.000 euro bedragen (i.v.m. de opzeggingstermijn van 1 juli 2014) , per 2015 zal dit tekort ongeveer 40.000 euro bedragen. Het blijkt echter dat het deels opzeggen van de huur niet mogelijk is en de bibliotheek zal worden medegedeeld dat zij zelf de optie van onderhuur moet verkennen. Daarmee blijft het risico en exploitatie de verantwoordelijkheid van de bibliotheek”.

Inhoudelijke discussie

De bibliotheek wil niet alleen op financiën sturen laat de PCG weten. Zij willen ook weten of door de recente ontwikkelingen de samenwerking tussen de bibliotheek en andere partijen zoals Stichting Binding gevaar lopen. De wethouder laat weten: “De gemeente is zich aan het beraden over een maatschappelijke agenda waarbij niet zo zeer naar afzonderlijke instellingen en voorzieningen gekeken wordt maar waar sociaal/cultureel/maatschappelijke functies de leidende principes zijn. De (toekomstige) taken en functies van de bibliotheek en ook die van alle andere instellingen en voorzieningen in Wijk bij Duurstede zullen hier bij betrokken worden”.

via Bezuinigingen bibliotheek.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.