Boer zoekt grond

Geplaatst op: woensdag 05 februari 2014 om 08:55

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Volgens de PCG ‘schreeuwen’ de veehouders om grond. Veel melkveehouders willen doorgroeien vanwege het naderende einde van de melkquotering. Waarom wordt de locatie de Groote Maat hiervoor niet gebruikt, wil de PCG van het college weten.

De Groote Maat is volgens de PCG een prachtig agrarische locatie. Enige probleem is dat er geen agrariër op zit. Een aantal jaren geleden is deze locatie gekocht door een projectontwikkelaar met de bedoeling er een golfbaan van te maken. Omdat dit plan niet doorging is de locatie toen verkocht aan Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de provincie. Er schijnt van de kant van de agrariërs voldoende belangstelling te zijn en diverse agrariërs hebben pogingen ondernomen om deze locatie aan te kopen. Een deal loopt elke keer vast op de prijs. De vraag van de PCG is òf en hoelang de bestemming van deze locatie agrarisch blijft. (PeP)

via ‘t Groentje – Boer zoekt grond.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.