Botsende belangen, agrariër of zwemplas?

De PCG volgt de ontwikkeling bij de Bosscherwaarden met gemengde gevoelens. Aan de ene kant lonkt een recreatieplas dichtbij de stad, aan de andere kant zijn daar de bezwaren van de omwonenden en de agrariërs. Naar aanleiding van de laatste voorbespreking op 13 december jl. heeft de PCG wat ‘brandende’ vragen overgehouden.

Als de plannen omtrent de Bosscherwaarden doorgaan gaat er immers veel landbouwgrond verloren. Gelet op de veranderende regelgeving (grondgebondenheid e.d.) kan dit desastreus uitpakken voor de sector en zeker voor enkele individuele agrariërs. De PCG is van mening dat er tot nu toe te makkelijk over deze mogelijke gevolgen is heengestapt. De ontwikkeling van de Bosscherwaarden biedt kansen voor de natuur en de recreatie. De PCG ziet hier zeker de meerwaarde van maar deze plannen mogen niet ten koste gaan van de agrarische sector.
Samengevat komt het erop neer dat agrariërs die grond kwijtraken in de Bosscherwaarden niet in de problemen mogen komen voor wat betreft de eis van grondgebondenheid. Er moet elders in de gemeente grond vrijkomen om de agrariërs te compenseren. Komt deze grond op (korte) termijn beschikbaar? Kan dit als compensatiemiddel worden ingezet? De verwachting is dat verschillende melkveehouders er binnen nu en enkele jaren mee stoppen. In onze streek zal dit ongetwijfeld ook gebeuren. Kan de initiatiefnemer hard maken dat de agrarische sector niet geraakt wordt bij doorgang van het plan de Bosscherwaarden? Gaan een zwemplas en het agrarisch belang hand in hand? Nee? Dan stellen we het maar helder en scherp: als de belangen van de agrarische sector niet geborgd worden, zal de PCG de plannen omtrent de Bosscherwaarden niet steun
0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.