College betuigt spijt

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Wijk bij Duurstede, 9 mei 2012. Tijdens de raadsvergadering van gisterenavond werden een amendement en twee moties toegevoegd aan de agenda. Ook was er een wisseling van een wethouder binnen het college.

Spreekrecht

Dhr. Slotboom maakte gebruik van het recht tot inspreken en verhaalde hoe de besluitvorming rond het aanbesteden van het leerlingenvervoer vanuit het gezichtspunt van de adviesraad heeft plaatsgevonden. Er waren weinig lovende woorden voor het college zowel over de procedure als de besluitvorming. Aan het einde van zijn betoog werd een voorstel gedaan hoe de relatie tussen de adviesraad en college weer hersteld kon worden.

Amendement

Burger Belangen Nu heeft een amendement ingediend over de samenvoeging van het RSD en SWZ tot Regionale Dienst Werk en Inkomen. BBnu vreest dat de raad geen effectief toezicht meer kan houden wanneer er geen extra punt wordt toegevoegd aan de voorgestelde vijf besluitpunten. Na wat discussiëren over de vorm waarin het toe te voegen punt moest worden gegoten tussen zowel de voorzitter, wethouder en indiener werd het amendement in stemming gebracht en werd met zestien tegen drie stemmen aangenomen.

Motie aanbesteden leerlingenvervoer

Het aanbesteden van het leerlingenvervoer houdt al wat langere tijd de gemoederen binnen de politiek en het gemeentehuis bezig. PCG, GL, D66, PVDA, CDA en BBnu dienden gisterenavond een motie in waarin zij aangaven:

  • Dat het college de adviesraad leerlingenvervoer onvoldoende heeft betrokken bij de recente aanbesteding van het leerlingenvervoer.
  • Dat het college steken heeft laten vallen en het ze zou sieren als er excuses worden gemaakt aan de adviesraad leerlingenvervoer
  • Dat er op een serieuze en volwaardige manier gebruik moet worden gemaakt van de talenten die burgers en ondernemers ter beschikking stellen voor de Wijks samenleving.

Swillens trok namens het college het boetekleed aan en betuigde zijn spijt uit over de manier waarop de procedure en communicatie bij dit dossier is verlopen en kondigde een onderzoek aan binnen het college naar de gang van zaken. Na de woorden van Swillens werd de vergadering geschorst om te fracties de gelegenheid te geven om de motie wel of niet aan te passen. De motie bleef onveranderd en werd in stemming gebracht met tien tegen negen stemmen verworpen.

Motie afschaffen bedrijfsfitness

Een tweede motie betrof het afschaffen van de bedrijfsfitness ter waarde van 50.000 euro. De indienende partijen vinden het niet logisch dat in een tijd waarin bezuinigd moet worden een regeling als deze nog bestaat. Na wat discussie over rechtspositionele vragen die hieruit voorkomen omdat diverse ambtenaren deze regeling in hun arbeidscontract hebben staan werd de motie met zestien stemmen voor en drie stemmen tegen aangenomen.

‘Nieuwe’ wethouder

Aan het einde van de raadsvergadering bedankte Swillens wethouder van de Molen die zijn stoel na zes maanden weer verlaat en plaats maakt voor van Gelder. Na de officiële plichtplegingen werd van Gelder opnieuw geïnstalleerd.

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.