College steunt voorbereiding ‘Boert (en Teelt) Bewust’ financieel

Het college van burgemeester en wethouders stelt een bedrag van € 1.500 beschikbaar voor de voorbereiding van ‘Boert en Teelt Bewust.’ Boert Bewust is een initiatief van varkenshouders in de Gelderse Vallei die vier jaar geleden aan de slag zijn gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Boeren en het idee van een streekgebonden bedrijfslabel hebben uitgewerkt. De positieve ervaringen in de Gelderse Vallei gaven aanleiding tot deze bijdrage voor een dergelijk initiatief in de Kromme Rijnstreek, dat hier de toevoeging ‘en Teelt’ krijgt.

Economische topsector

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede is Agri & Food de belangrijkste economische topsector. “Boert en Teelt Bewust kan in belangrijke mate bijdragen aan een positief imago van deze belangrijke topsector,” meent wethouder Hans Marchal. Boert en Teelt Bewust heeft als doel het verder ontwikkelen en positioneren van landbouw als maatschappelijk verantwoorde en transparante ondernemingen.

LTO Noord bereidt het voor

LTO Noord vroeg om een bijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede, de provincie en de andere drie gemeenten in de Kromme Rijnstreek. Met deze bijdrage bereiden ze de uitvoering van Boert en Teelt Bewust voor. In totaal wordt € 20.000 geïnvesteerd in de voorbereiding voor Boert en Teelt bewust.

Meer weten?

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Meer informatie over Boert Bewust in de Gelderse Vallei is te vinden op deze website. Bron: Ditiswijk.nl

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.