COLLEGE VERRAST DOOR SLUITING ATTENT

Reactie door admin on juli 29, 2013

LANGBROEK ‘ In antwoord op vragen van de PCG en SP, over de sluiting van de Attent supermarkt, heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten verrast te zijn, zeker omdat zij dit nieuws uit de krant hebben moeten vernemen. Zelfs Volksbelang, die enorme investeringen doet om de winkel onderdak te verschaffen is niet op de hoogte gebracht.

Tegenvallende winkelomzet
Enige maanden geleden is er met Spar holding gesproken en uit dit gesprek bleek dat de winkelomzetten dusdanig waren, dat het voortbestaan van de winkel in het geding kon komen. Spar hoopte dat door het aanstellen van een nieuwe ondernemer een opleving zou plaatsvinden. Er werd gemeenschapsgeld in de supermarkt gestopt om de bestaande vestiging overeind te houden tot de nieuwbouw gereed is. De gemeente hoopte dat de omzetten zouden stijgen en er een gezonde start zou zijn in het nieuwe pand. Dit blijkt niet zo te zijn. Spar Holding heeft echter voor de nieuwe locatie in het dienstencentrum een langjarig huurcontract getekend en wordt daar op aangesproken.
In gesprek
Door het college en woningstichting Volksbelang zijn afspraken gemaakt met zowel de ondernemers als de Spar Holding om over de toekomst van de supermarkt te praten. Het college blijft streven naar het behoud van een supermarkt in Langbroek. Dit is ook van belang voor het nieuwe dienstencentrum. Het college laat weten zich naar vermogen maar wel maximaal in te spannen in de gesprekken met de diverse partijen om de supermarkt in Langbroek overeind te houden. Daarbij komen meerdere varianten op tafel: van voortzetting door de Spar Holding, mogelijkheden van ‘afkoop’ van het huurcontract tot voortzetting op een geheel andere wijze door de bestaande of andere ondernemers.
Structuurvisie
In samenwerking met winkeliers en ondernemers werkt het college aan een gewijzigde structuurvisie detailhandel. Deze besprekingen verlopen in een goede en constructieve sfeer. Het college verwacht dat de raad begin oktober een gedragen structuurvisie kan voorleggen. Daarin is opgenomen op welke wijze versterking van de binnenstad en vernieuwing van buurtcentra mogelijk en wenselijk is. (AvV)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.