COMMUNICATIE OVER ‘TAKEN OP AFSTAND’ REGIEGEMEENTE

Reactie door admin on november 9, 2013

Wijk bij Duurstede, 26 oktober 2013. Halverwege dit jaar zegde het college in antwoord op schriftelijke vragen van de PCG en ook tijdens een raadsvergadering in juli de gemeenteraad toe: “De verkoop/privatisering van het veer is formeel een bevoegdheid van het college, de privatisering heeft een zodanige impact, dat het college het noodzakelijk vindt de raad uitgebreid op de hoogte te houden van de voortgang van het proces”.

Agenda technisch

Op 16 oktober maakt de gemeente bekend dat op 15 oktober ‘t Veer was verkocht. In het antwoord op nieuwe vragen over dit proces die de PCG aan de verantwoordelijk wethouders heeft gesteld is te lezen: “Om agenda-technische redenen was het niet mogelijk uw raad op heel korte termijn tijdens een reguliere vergadering inhoudelijk bij te praten over de financieel/technische kant van de privatisering”. Raadsleden kunnen nu tijdens het spreekuur van wethouder Robbert Peek inhoudelijke vragen stellen over het proces en de consequenties van de privatisering. Het college informeerde de raad over de genomen stappen in het privatiseringsproces en de verkoop van het ‘t Veer per memo onmiddellijk na het nemen van de beslissing tot gunning aan een exploitant.

Rol van de raad in de regiegemeente

Met de huidige ontwikkelingen en bezuinigingen kan de gemeente niet alles zelf meer doen en zullen nog meer gemeentelijke taken op afstand worden gezet. “In het traject rond ‘t Veer heeft ieder orgaan in de gemeente zijn rol ingevuld zoals in het dualisme past, startend bij een opdracht vanuit de raad om privatisering te onderzoeken” is te lezen in het antwoord van de wethouder. Het college wil de gevolgde procedure met de raad doorspreken hoe het is bevallen en of het ook voor andere taken die op afstand gezet moeten gaan worden op deze wijze kan worden ingevuld.

Meer privatiseringen

Eind november wordt er een aparte avond voor de raad georganiseerd om door te praten over ‘de regiegemeente, Taken op Afstand’ en de rol van de raad in de regiegemeente. Een deel van deze besluitvorming(privatisering) over de taken die op afstand worden gezet is collegebevoegdheid een ander deel is kaderstellend en dus aan de raad.

Reageer en neem deel aan de discussie

SORTEER OP:  DATUM  STEMMEN

1 REACTIE

JAN KEMINK13 Dagen geleden

(+2) Stem

REPORT

Jammer dat in het artikel niet duidelijk wordt gemaakt wat de reden is dat de gunning niet kon worden uitgesteld tot nadat de raad, conform artikel 169, lid 4, Gemeentewet, zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen. De raad wordt hierdoor de mogelijkheid ontnomen om, bijvoorbeeld d.m.v. een motie, invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het college m.b.t. de privatisering van het Wijkse Veer.
Ook jammer dat de raadsleden op de kamer van de wethouder desgewenst informatie kunnen krijgen.
Waarom kiest de wethouder er niet voor in openbaarheid verantwoording af te leggen?
De raad mag zich, wat mij betreft, best wat meer dualistisch opstellen.

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.