Complete raad stemt in met Kadernota.

De bespreking van de kadernota leverde alom lof op voor de aanpak van het college. De kadernota bevat beleidsvoorstellen van de gemeente voor de komende jaren en is de leidraad voor de financiële vertaling naar de begroting. Er kwamen geen moties en amendementen, en de raad stond unaniem achter de nota.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.