DOORMODDEREN ‘AAN DE OUDE HAVEN’

Wijk bij Duurstede, 14 april 2013. 

Het project Aan de Oude Haven blijft de gemoederen bezighouden. In maart van vorig jaar leek een compromis binnen handbereik toen de gemeenteraad, een bestemmingsplanwijziging goedkeurde. “Er lag al een concepttekening van het gebouw waar iedereen het over eens was. Nu is het aanzicht echter toch weer veranderd door de ontwikkelaar. Wij roepen het college op om vooral vast te houden aan het compromis van vorig jaar,” legt Jan Oechies uit, die namens de SP en met Hans Marchal van de PCG hierover een motie heeft ingediend.

Veranderd zonder overleg

Het bouwplan voor het appartementencomplex Aan de Oude Haven zorgt dus opnieuw voor bestuurlijke problemen. Alles leek vorig jaar in kannen en kruiken. De gemeenteraad gaf goedkeuring aan het bestemmingsplan, waarbij een schets van het project gemaakt was. “Voor zowel omwonenden, Schil met Pit als de projectontwikkelaar was dit een compromis waar ze allemaal water bij de wijn hadden gedaan. Maar ze stonden er geheel achter,” haalt Oechies aan. De verbazing van de SP-er was groot toen bleek dat de partijen opnieuw over de straat rolden. Oechies: “Nu blijkt dat de schets van het gebouw, dat vorig jaar juist als onderliggend stuk in het compromis was meegenomen, veranderd is. Aan de ene kant logisch, want de ontwikkelaar kan binnen het bestemmingsplan tekenen wat hij wil. Aan de andere kant is het erg vreemd omdat juist de tekening als belangrijkste onderbouwing voor de wijziging van het bestemmingsplan telde. Dan is het moreel gezien toch onjuist om zonder overleg met de partijen waar eerder het compromis werd bereik, dat te veranderen?

Motie samen met PCG

De socialist vindt het raar dat de zaak überhaupt zo lang doormoddert. Oechies: “Naar wij begrepen hebben heeft het plan enkele maanden ergens op het gemeentehuis gelegen, waarbij er totaal geen communicatie is geweest naar de partijen. Persoonlijk had ik tot enkele weken geleden het gevoel dat er opnieuw overlegd kon worden. Maar omdat de wethouder hier geen regie in heeft genomen, zijn de partijen uit elkaar gegroeid, met alle gevolgen van dien. Terwijl hij best kon inzien hoe broos de zaak broos was.” De politicus ziet alleen verliezers “De omwonenden en belangenorganisatie Schil met Pit staan in hun hemd omdat ze destijds water bij de wijn deden en nu vinden dat er achter hun rug om zaken veranderd zijn. De projectontwikkelaar ziet zich geconfronteerd met een nog dieper wegzakkende huizenmarkt en heeft nog meer moeite om te verkopen. Vandaar dat wij met de PCG oproepen terug te gaan naar het compromis en daar zo snel mogelijk de goedkeurende klap op te geven,” eindigt Oechies, die dus samen met Marchal een motie hierover indient.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.