Een ambtenarenkorps voor meerdere gemeenten?

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 07 december 2011 om 08:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – Vrijwel alle gemeenten kampen met grote financiële problemen. Het verminderen van het aantal ambtenaren is een van de oplossingen. Zo is in de Wijkse meerjarenbegroting een bezuiniging op het ambtenarenapparaat ingeboekt die oploopt tot 1 miljoen euro in 2015. Een andere oplossing kan de zogenaamde ambtelijke fusie zijn. Dit is het samenvoegen van de ambtenarencorpsen van verschillende gemeenten. Hans Marchal van de PCG vraagt het college deze oplossing nader te onderzoeken. 

De huidige financiële problemen van de gemeente zijn bekend en vragen om bijzondere maatregelen. Eén van die bijzondere maatregelen is de ambtelijke fusie. Dit houdt in dat twee of soms drie gemeenten samen één ambtenarenkorps hebben. De gemeenten die inmiddels tot zo’n fusie hebben besloten denken dat het bundelen van krachten voordelen oplevert op financieel en bestuurlijk gebied. Daarnaast zijn er efficiency-voordelen op het gebied van dienstverlening, professionalisering en werkgeverschap . De PCG vindt een onderzoek naar het samenvoegen van het Wijkse ambtenarenkorps met andere ‘korpsen’ de moeite meer dan waard is. Bij eventuele partners kan volgens de PCG gedacht worden aan omliggende gemeenten zoals Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Houten. Maar misschien moet de horizon wel wat verruimd en verbreed worden.

Wat voor de PCG centraal staat is dat het uitsluitend om een ambtelijke fusie gaat. Het mag absoluut geen opmaat zijn voor een gemeentelijke herindeling. De betrokken gemeenten blijven ten allen tijde politiek zelfstandig met een eigen gemeenteraad, een eigen college, een eigen identiteit, een herkenbare eigen dienstverlening en een eigen beleid waarvoor de gemeenten volledig zelf verantwoordelijk zijn. De geïntegreerde ambtelijke organisatie werkt dus voor meerdere gemeenten en meerdere gemeentebesturen. De belangrijkste doelstelling van de samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit, het drukken van de kosten en het verhogen van de efficiency. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.