Enquête zwembad

D122331e coalitiepartijen van SP, GroenLinks, PCG en PvdA willen de mening weten van de Wijkse bevolking over het plan voor een nieuw te bouwen zwembad. Op 300 willekeurig gekozen huisadressen is een brief van de fractievoorzitters van de vier betrokken politieke partijen verzonden met het verzoek aan de enquête mee te werken.

In de begeleidende brief schrijven de fractievoorzitters: “Wij hebben gemeend de Wijkse samenleving om haar mening te vragen. Wij kunnen dat onmogelijk aan iedere inwoner vragen daarom hebben wij willekeurig 300 adressen laten kiezen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en de resultaten worden gepubliceerd in de lokale kranten”. De enquête moet een indruk geven hoe belangrijk de inwoners het zwembad vinden. Gekozen kan worden uit vijf bezuinigingsmogelijkheden om het zwembad te financieren, ondermeer op het openbare groen of de bibliotheek. Ook is er de vraag of men eventueel bereid is de OZB te verhogen. De uitkomsten moeten naast een inschatting over het te verwachten gebruik vooral uitwijzen wat de inwoners voor de bouw van het zwembad over hebben.
In de raadsvergadering van 5 januari praat de raad verder over het zwembad.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.