Fair Trade-gemeente?

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 24 november 2013. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de PCG blijkt dat de gemeente een initiatief vanuit de samenleving m.b.t. Fairtrade positief zal ontvangen en faciliteren.

Fairtrade gemeente

De negen Fair Trade-gemeenten in de provincie hebben de andere gemeenten opgeroepen om binnen afzienbare tijd ook een Fair Trade-gemeente te worden. De provincie Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in 2015 de eerste Fair Trade-provincie te zijn. De PCG vraagt zich af gelet op de financiën en het beslag op ambtelijke capaciteit of dit haalbaar en reëel is.

Vergroten

Een deel van de cateringinkopen van de gemeente is al Fairtrade laat wethouder Peek weten. Binnen de gemeente zijn er verschillende initiatieven waarbij de detailhandel en horeca Fairtrade producten aanbieden. Een lokale werkgroep die zich ten doel stelt het Fairtrade aanbod en afname in de gemeente te vergroten is er niet. De gemeente zal een dergelijke initiatief vanuit de samenleving positief ontvangen.

Haalbaarheid

Of het haalbaar en reëel is dat de gemeente binnen afzienbare tijd wordt toegevoegd aan de lijst van gemeente Fairtrade is moeilijk te beantwoorden laat Peek weten. “De haalbaarheid hangt vooral af van het ontstaan van een lokale werkgroep Fairtrade. Als gemeente staan wij hier sympathiek tegenover en we kunnen een dergelijk initiatief faciliteren (verbinden, coördineren, communicatie) met een beperkt aantal ambtelijke uren en een klein werkbudget” schrijft Peek in zijn antwoord.

Financieel

Op de vraag of de provincie en/of gemeente middelen beschikbaar hebben om de ambitie om een Fairtrade gemeente te worden beschikbaar heeft laat Peek weten dat de mogelijkheden beperkt zijn. De gemeente en provincie kunnen en willen meedenken en helpen bij het contact leggen met natuurlijke organisatie zoals bijvoorbeeld de Wereldwinkel.

via Fair Trade-gemeente?.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.