Fors meer woningen in Wijk bij Duurstede nodig

Wijk bij Duurstede moet fors meer nieuwe woningen bouwen om te voorkomen dat de gemeente op slot komt te zitten. Dat zei PCG-wethouder Marchal  gisteravond tijdens een hoorzitting bij Provincale Staten. De provincie Utrecht gaat uit van de bouw van 500 nieuwe huizen in de komende tien jaar. Volgens Marchal moeten daar 750 woningen bovenop komen.

Als het provinciebestuur de wethouder volgt, kunnen er  duizend huizen worden gebouwd in het uitbreidingsplan De Geer III. Dat is het gebied buiten de weg die rond de wijken De Geer en De Horden loopt, tussen de Trekweg en het industrieterrein Broekweg.

Tot nu toe is het provinciebestuur minder scheutig als het gaat om het toestaan van huizenbouw in Wijk. De grens ligt nu nog op 500 voor het komend decennium. Binnen de bebouwde kom kunnen in Wijk, Cothen en Langbroek nog 250 huizen worden gebouwd. Daarnaast staat in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie dat Wijk bij Duurstede nog eens 250 huizen op een uitbreidingslocatie mag bouwen.

Te weinig
,,Maar dat is te weinig om Wijk leefbaar en vitaal te houden”, hield Marchal de statenleden voor. ,,We hebben extra ruimte nodig, want we lopen tegen de grenzen van onze inbreidingslocaties aan.” Het gemeentebestuur wil 750 huizen meer bouwen dan nu door de provincie is vastgelegd. Ook de ondernemers op het industrieterrein zijn voor die uitbreiding.

De ondernemers zijn ook om een andere reden voor huizenbouw in De Geer III. Als daar gebouwd gaat worden, zou de Geerweg omgelegd moeten worden. Dat biedt de ondernemers kansen om het industrieterrein beter te laten aansluiten op de provinciale weg die naar Bunnik en Amersfoort voert. Zonder extra bouw is daar onvoldoende geld voor. Nu denderen vrachtwagens van en naar het industrieterrein langs woningen in De Horden en De Geer. Door de weg om te leggen kan vrachtverkeer rechtstreeks naar de provinciale weg N229.

Stabiel
Marchal rekende voor dat Wijk moet bouwen om in de woonbehoefte van de eigen inwoners te voorzien. De afgelopen jaren werden er gemiddeld honderd huizen neergezet maar desondanks bleef het aantal inwoners nagenoeg stabiel. Wel nam het aantal arbeidsplaatsen in Wijk de laatste tien jaar toe van 5.300 naar 6.500.

Sinds de succesvolle protesten van bewoners van de Middelweg Oost en de Wijkse ondernemers tegen woningbouw in het gebied Zuidwijk, richt het gemeentebestuur zich nu volledig op De Geer III. Zuidwijk viel af omdat bewoners en ondernemers het bouwen van huizen tussen de Middelweg en Lekdijk als onzalig van de hand wezen. Dat gebied moet in hun ogen landelijk blijven. Bron AD

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.