GEDOE OVER BOUWPLAN “AAN DE OUDE HAVEN”

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 23 januari 2013 om 09:11 

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ Het bouwplan ‘aan de oude haven’ op het voormalige Van Zoestterrein aan de Korte Singel is al diverse malen in het nieuws geweest. Aan het gedoe rond dit bouwplan lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Dit blijkt uit antwoorden van wethouder Robbert Peek op vragen van de SP en PCG. Ontwikkelaar en het platform van binnenstadbewoners ‘Schil met Pit’ zijn het na een eerder compromis nu niet eens met elkaar over de gevelconstructie van het dak.

Eerder was een verschil van mening over de hoogte van het gebouw. Na een enigszins moeizaam overleg werd hierover met bemiddeling vanuit de gemeenteraad een compromis bereikt. Commotie ontstond opnieuw toen bleek dat de ontwikkelaar het oorspronkelijke schetsplan had gewijzigd. Op aandringen van de gemeente heeft inmiddels overleg plaatsgevonden tussen betrokken partijen. Tijdens het overleg is uitvoerig ingegaan op de vraag waarom het oorspronkelijke schetsplan met de vier puntkapjes is gesneuveld in de uitwerkingsfase. De architect heeft met beeldmateriaal willen aantonen dat een dergelijk bouwplan storend zou worden voor deze beeldbepalende locatie aan de rand van de binnenstad. De voorzitter van de Welstandscommissie sloot zich aan bij deze stellingname. De twee vertegenwoordigers van Schil met Pit hebben na het aanhoren van deze toelichting aangegeven een intern beraad te gaan organiseren, waarna ze hun definitieve standpunt zouden mededelen. Er is inmiddels een brief van Schil met Pit aan het college en de raad waarin wordt gemeld dat zij vasthouden aan hun eerdere standpunt. Het nieuwe ontwerp op de poster met de gewijzigde kap lijkt volgens Schil met Pit weer op het allereerste bouwplan en zou niet passend zijn op deze locatie.

De ontwikkeling van het Van Zoestterrein is een private ontwikkeling. De ontwikkelaar is eigenaar van de grond en de rol van de gemeente is in dit project slechts faciliterend en toetsend op het vlak van de ruimtelijke ordening. In zijn antwoord aan de raad laat wethouder Peek weten het te betreuren dat tussen partijen geen overeenstemming is. Tegelijkertijd realiseert de wethouder zich dat het moeilijk is een bouwplan op te stellen waar iedereen het tot de laatste streep mee eens is. Er spelen altijd verschillende belangen. Ook als partijen niet tot overeenstemming komen zal de aanvraag over het aangepaste bouwplan door de gemeente getoetst moeten worden. De gemeente zal volgens de wethouder de omgevingsvergunning verlenen als de aanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet. Schil met Pit kan vervolgens bezwaar maken tegen het verlenen van deze vergunning. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.