Geen bemiddeling inbreilocatie Oeverstraat/Muntstraat meer

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 15 februari 2014. In het antwoord van wethouder Peek op schriftelijke vragen van BBnu in de kwestie Oeverstraat-Muntstraat was te lezen dat bemiddeling de partijen niet dichter bij elkaar brengt. De PCG wil van Peek weten of en wanneer het plan in ongewijzigde vorm naar de gemeenteraad komt? Ook wil de PCG weten of het college in deze kwestie de kant van de omwonenden of van de projectontwikkelaar kiest.

Geen bemiddeling meer

Peek schrijft in zijn antwoord: “Op verzoek van de gemeenteraad is tijd en energie gestoken om partijen bij elkaar te brengen. In de bijlage treft u een chronologie van gebeurtenissen aan waaruit blijkt dat de bewoners alle mogelijkheid is geboden om hun wensen kenbaar te maken. De bewoners hebben uiteindelijk op 17 januari 2014 nadrukkelijk gesteld geen bemiddeling te wensen en verwijzen naar hun eerder ingediende zienswijzen. Met het innemen van dit standpunt is de weg van bemiddeling afgesloten en dient op het bestemmingsplan, met meeweging van de zienswijzen, te worden besloten. Er is nog geen sprake van een concreet bouwplan/bouwtekening”.

Onveranderd bestemmingsplan

“De bestemmingsplanprocedure is op correcte wijze doorlopen. De zienswijzen zijn door het college zorgvuldig meegewogen. Hierbij geldt ‘een goede ruimtelijke ordening’ als uitgangspunt en niet ‘het kiezen van partijen’. Uit de ingediende zienswijzen is het college niet gebleken dat met dit plan niet van een goede ruimtelijke ordening sprake zou zijn. Derhalve leggen wij het bestemmingsplan ter besluitvorming / vaststelling aan uw gemeenteraad voor op 25 februari 2014. In het eerder aangeleverde raadvoorstel werden reeds enkele wijzigingen voorgesteld mede als gevolg van de zienswijzen. Zo wordt de maximale nokhoogte teruggebracht van 9 naar 8 meter. De bemiddelingspoging leidt niet tot een aanpassing van dit raadsvoorstel” laat Peek weten.

via Geen bemiddeling inbreilocatie Oeverstraat/Muntstraat meer.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.