Geen online subsidieregister

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 14 december 2011 om 10:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – In antwoord op vragen van de PCG zegt het college niet van plan te zijn de door de gemeente verleende subsidies openbaar en online toegankelijk te maken.

Een dergelijk openbaar register zou voor iedereen inzichtelijk kunnen maken aan wie en om welke redenen subsidie wordt verstrekt. Aan het maken van een dergelijk overzicht zijn evenwel volgens het college kosten en ambtelijke tijd gemoeid, hetgeen voor het college nu niet de hoogste prioriteit heeft. Uit het antwoord van het college is niet af te leiden hoeveel tijd het plaatsen van een subsidielijstje op de website van de gemeente kost. Een leger ambtenaren is daar vast niet voor nodig.

Uit recent landelijk onderzoek is gebleken dat de uitvoering van het subsidiebeleid van gemeenten te wensen overlaat. Het effect van subsidies is onduidelijk en er worden onvoldoende meetbare afspraken gemaakt met de gesubsidieerde instellingen. Volgens het college speelt dat niet in Wijk. Om de puntjes verder op de i van het subsidiebeleid te zetten gaat binnenkort een project van start om de zaak verder te verbeteren. Doel is het subsidieproces te standaardiseren en efficiënter te maken. Ook wil het college met dit project de subsidieverlening transparanter maken en de rechtmatigheid van de subsidiebestedingen nog beter te borgen. Waarom een openbaar register niet naadloos in dit project past, valt uit de antwoorden van het college niet op te maken. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.