Geen soepeler handhavingsbeleid

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 21 december 2011 om 08:45

WIJK BIJ DUURSTEDE – In een motie van de VVD en PCG werd de burgemeester opgeroepen een soepeler handhavingsbeleid toe te passen en de bestaande impasse-situaties in de vorm van mediation op te lossen. De motie riep tevens op tijdens de bemiddeling de handhavingmaatregelen te versoepelen of op te schorten. De motie schoot de burgemeester in het verkeerde keelgat en ging hem duidelijk diverse bruggen te ver. Met succes ontraadde burgemeester Swillens de voorgestelde motie.

Volgens de burgemeester gebeurt er op dit moment in het buitengebied te veel wat niet mag. Voor een deel is dit een gevolg van een gebrek aan ambtenaren die toezicht op de handhaving van geldende regelgeving moeten houden. De situatie is hierdoor volgens de burgemeester volstrekt uit de hand gelopen. De overtredingen gaan van bouwen zonder toestemming tot illegale horeca-activiteiten. Volgens de burgemeester is er altijd met betrokkenen overleg en wordt bij een geconstateerde overtreding altijd eerst gewaarschuwd. Als na diverse waarschuwingen echter geen gehoor wordt gegeven moet de gemeente optreden. Daar was de raad het roerend mee eens. Dat gold ook voor de indieners van de motie, die uiteindelijk de tekst van de motie dermate afzwakte dat geen weldenkend mens het er mee oneens kon zijn. De burgemeester werd namelijk uitsluitend opgeroepen ‘waar mogelijk’ mediation in te zetten. Dat was natuurlijk voor de burgemeester geen probleem. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.