GEEN SUBSIDIE VOOR GODSDIENSTONDERWIJS

Geplaatst op: woensdag 26 juni 2013 om 09:00

WIJK BIJ DUURSTEDE – De Minister is van plan deze maand een voorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen om de rijksbijdrage voor godsdienstonderwijs op openbare scholen af te schaffen. Of dat gebeurt moet nog blijken want er wordt door belangenorganisaties stevig gelobbyd voor het behoud van de bijdrage. Onderwijswethouder Van Gelder heeft in antwoord op een vraag vanuit de raad laten weten niet van plan te zijn als gemeente te gaan subsidiëren als de rijksbijdrage wordt stopgezet.

Uit een inventarisatie blijkt dat de openbare scholen jaarlijks bij de ouders de belangstelling voor godsdienstonderwijs peilen. Bij voldoende belangstelling worden lessen aangeboden. Dit schooljaar worden op 4 van de 5 openbare basisscholen in de gemeente lessen gegeven. Het Dienstencentrum voor godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs verzorgt de lessen op de scholen. Het Dienstencentrum gaat er van uit dat de dienstverlening in het schooljaar 2013-2014 ongewijzigd kan worden voortgezet.
Wethouder Van Gelder zegt de meerwaarde van de godsdienstlessen te zien. Echter op het terrein van godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kent de Wet op het primair onderwijs de taken toe aan de besturen van openbare scholen en aan instellingen die dat onderwijs verzorgen. Voor gemeenten is hierbij geen directe rol weggelegd. Tot de invoering van de rijksfinanciering in 2009 was een verordening van kracht, waarmee de gemeente het godsdienstonderwijs op de openbare scholen subsidieerde. De huidige financiële situatie van de gemeente laat het volgens de wethouder niet toe deze verordening opnieuw in te voeren. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.