Gemeente: bruggen zijn veilig

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl door Janet Jongejan

De Singelbrug is vorig jaar vernieuwd.
Wijk bij Duurstede, 2 augustus 2011.
 “De huidige 51 bruggen in de gemeente Wijk bij Duurstede verkeren in een veilige staat en vormen geen gevaar voor de verkeersdeelnemers.” Dat zegt wethouder Robbert Peek in reactie op de onrust die is ontstaan na een bericht in dagblad De Pers.

Rapportcijfer

Dat bericht was voor PCG-voorman Hans Marchal aanleiding een aantal schriftelijke vragen te stellen, waarvan ook ditiswijk.nl melding maakte. Volgens het artikel in De Pers, waaruit Marchal citeerde, kreeg de gemeente Wijk het rapportcijfer 4,5 voor de staat waarin bruggen verkeerden. Het dagblad baseerde zich hierbij op een volgens de gemeente inmiddels achterhaald onderzoek van 1 oktober 2009.

Acceptabele staat

De gemeente laat weten dat uit de laatste bruggeninspectie (2010), uitgevoerd door een erkend ingenieursbureau, blijkt dat de bruggen in Wijk bij Duurstede zich in een acceptabele staat bevinden. Daar waar aanvullende onderzoeken worden geadviseerd, worden deze direct opgepakt. In concrete cijfers: 10 procent is goed, 50 procent zit op een basisniveau en 40 procent op een sober niveau.

Digitale enquête

Het onderzoek waarop De Pers zich baseerde was onder andere samengesteld op basis van gegevens van een digitale enquête, die gemeenten zelf hadden aangeleverd in april 2009. In deze enquête werden vragen gesteld of er beheersystemen en beheerplannen aanwezig waren, of bruggen een beperking in het gebruik hadden gekregen en hoe vaak er werd geïnspecteerd. Op basis hiervan is het rapportcijfer gegeven.

Beheersplan

In april 2009 was er nog geen beheer- en beleidsplan bruggen, hadden twee bruggen een gewichtsbeperking (Singelbrug en Langbroeksewegbrug) en was er nog geen maximaal toelaatbare belasting per brug bepaald. Momenteel is er een beheerplan bruggen in werking, zijn de Singelbrug en de Langbroeksewegbrug compleet vervangen of gereconstrueerd en is in de laatste inspectieronde bepaald welke maximale belasting een brug mag hebben.

Meerjarig onderhoud

De inspectiegegevens uit 2010 hebben de basis gevormd voor het beheerplan bruggen. De resultaten uit het onderzoek uit 2009 van het ministerie van VROM zijn inmiddels dus achterhaald, de beheerplannen zijn op orde en er wordt gewerkt aan het meerjarig onderhoud van de bruggen.

Onder de 51 bruggen in de gemeente Wijk vallen betonnen, houten, stalen en gemetselde bruggen, duikerbruggen en een viaduct.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.