Gemeente, Volksbelang en huurders gaan samen voor goed wonen in Wijk bij Duurstede

ondertekening_prestatieafsprakenEen belangrijke stap vooruit voor wonen in Wijk bij Duurstede: gemeente, woningstichting Volksbelang en Huurdersbelangenvereniging Krommerijn hebben deze week een handtekening gezet onder de prestatieafspraken. Dat zijn de belangrijkste afspraken voor 2017 voor huurders en woningzoekenden met een laag inkomen. De afspraken gaan niet alleen over goede woningen, maar ook over welzijn en zorg. Omdat de betrokken partijen vinden dat deze onderwerpen niet los van elkaar te zien zijn en om een totale aanpak vragen.

Betaalbare woningen
Goed wonen in Wijk bij Duurstede (inclusief Langbroek, in Cothen heeft Volksbelang geen woningen) betekent: – dat verschillende locaties in de gemeente geschikt gemaakt worden voor woningbouw. Daar komen woningen waar vraag naar is en waar in de toekomst nog meer vraag naar komt;
– voldoende betaalbare sociale huurwoningen met een huur onder de huurtoeslaggrens. En een plan om te voorkomen dat inwoners in de schulden komen;
– samen met bewoners aan de slag in de buurt. Ondersteund door sociale media en extra mogelijkheden met een vernieuwde invulling voor de klantenspaarpas;
– zonnepanelen mogelijk maken voor huurders en meer samenwerking met de EigenWijkse Energie Coöperatie;
– inwoners kunnen zelf, of met een wooncoach, uitvinden welke woning bij hun volgende levensfase past. Ze weten wat die woning kost en hoe ze een verhuizing kunnen regelen en financieren;
– verschillende locaties in de gemeente worden geschikt gemaakt voor woningbouw. Daar komen woningen waar vraag naar is en waar in de toekomst nog meer vraag naar komt.
Samenwerken
De drie partijen hebben nadrukkelijk uitgesproken dat ze dat willen bereiken door samen aan de slag te gaan. Met elkaar en met de inwoners van Wijk bij Duurstede. Dat kan ook niet anders, want ze hebben de plannen met elkaar gemaakt en zijn alle drie evenveel verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
Prestatieafspraken zijn sinds dit jaar wettelijk verplicht. De basis voor de afspraken is de gemeentelijke Woonvisie. De belanghebbenden van de gemeente en Volksbelang hebben op verschillende momenten kunnen meepraten over de ideeën in de prestatieafspraken. De gemeente heeft bijeenkomsten over de Woonvisie gehouden in zowel Cothen, Langbroek als Wijk bij Duurstede. Bij Volksbelang waren de prestatieafspraken het thema van de jaarlijkse Visietafels. De huurdersbelangenvereniging gaat in het voorjaar in gesprek met de leden over de rol van en betekenis voor huurders.
Wethouder Hans Marchal, Batian Nieuwerth (directeur Volksbelang) en Toos van Kempen (voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Krommerijn) zijn tevreden over de afspraken die zijn gemaakt, over hoe we blijven werken aan een mooi, leefbaar Wijk bij Duurstede Bron: Ditiswijk.nl
0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.