Gemeenteraad compleet

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Tags: politiek , gemeenteraad

Wijk bij Duurstede, 28 mei 2014. Met het afleggen van de eed van Marco Petri voor de PCG nam gisterenavond tegen 22.15 uur het laatste nieuwe raadslid zitting in de gemeenteraad.

Inspreker

Over de perikelen rond de Gravenbol werd ingesproken door een vertegenwoordiger van de ‘verontruste’ watersporters. BBnu vroeg opheldering over de bron van de veronderstelde baggerstort waaraan werd gememoreerd. Wethouder Marchal gaf later in de vergadering aan dat dit niet aan de orde is. De omissie dat er geen bagger mag worden gestort die niet expliciet in het bestemmingsplan staat zal worden aangepast.

Steunfractieleden en gespreksleiders

De vergadering werd geschorst om de geloofsbrieven van het nieuwe raadslid en 22 steunfractie leden en gespreksleiders te onderzoeken. Zij voldeden aan alle eisen. In een korte ceremonie legden allen de eed of de belofte af.

Bestemmingsplan Oeverstraat/Muntstraat

Het bestemmingsplan Oeverstraat/Muntstraat werd met een amendement aangepast en daarna unaniem door de raad aangenomen evenals het raadsvoorstel over dit onderwerp.

Liquidatieplan Recreatieschap

Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied houdt per 1 januari 2018 op te bestaan. Op dit moment valt de Gravenbol onder de verantwoordelijkheid van dit Recreatieschap. De SP diende een motie in om de gemeente de regierol te laten nemen tot de gemeenteraad een beslissing heeft genomen hoe moet worden omgegaan met de Gravenbol. De partijen waren unaniem in toekennen van het agenderingsverzoek. Marchal liet in een reactie op de motie weten dat er gesprekken komen om de vrijwilligersinzet van het afgelopen jaar niet verloren te laten gaan. Hij gaf aan dat de afstemming voor de zomer klaar zou moeten kunnen zijn. De motie werd met 11 voor en 7 stemmen tegen aangenomen.

Hamerstukken

De agendapunten die volgden konden allemaal unaniem worden afgehamerd met uitzondering van de Mastergrondexploitatie 2014 en Monte Carlo simulatie grondexploitaties 2014 waar BBnu tegen stemde.

via Gemeenteraad compleet.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.