Glasvezel in het buitengebied?

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Tags: glasvezel , politiek

Wijk bij Duurstede, 20 maart 2014. De PCG wil van het college weten of het initiatief voor het eventueel aanleggen van glasvezel in het buitengebied bij de bewoners c.q. bedrijven ligt of dat er ander mogelijkheden zijn. Het college wordt ook gevraagd of er initiatieven zijn om te onderzoeken of er voldoende interesse is voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied?

Goede internetverbinding belangrijk

Wethouder Peek laat weten: “Het college is het eens dat een goede internetverbinding steeds belangrijker wordt voor de burgers en bedrijven in het buitengebied. De ontwikkeling van sneller internet heeft de afgelopen tijd een enorme vlucht genomen. In heel het land worden momenteel in verschillende steden en dorpen glasvezel aangelegd. Zo zijn ook alle kernen van Wijk bij Duurstede (binnen de bebouwde kom) in 2012 en 2013 aangesloten op glasvezel. Daarbij was het onrendabel om ook het buitengebied aan te sluiten. Het college is van mening dat het initiatief voor sneller internetverbinding in het buitengebied van Wijk bij Duurstede in principe aan de markt moet worden overgelaten. Het college is wel voornemens om met de belangrijkste kabelexploitanten in gesprek te gaan of zij open staan voor een verkenning naar de mogelijkheden van breedband in het buitengebied”.

Mogelijkheden aanleg

“ Aanleg van glasvezel in het buitengebied is kostbaar” laat Peek weten. “Dit komt hoofdzakelijk door de lage woningdichtheid in het buitengebied. Om de woningen/ bedrijven aan te sluiten moeten er grote afstanden worden overbrugd. Reggefiber maar ook andere kabelexploitanten zijn momenteel alternatieve aanlegmethodes aan het onderzoeken om glasvezel in het buitengebied toch rendabel te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld pilots waarbij de glasvezelkabels door de rioolpersleidingen worden aangelegd. Ook lopen er onderzoeken waarbij de glasvezelkabels ondiep met extra beschermde maatregelen worden aangelegd. Hierdoor worden de graafwerkzaamheden goedkoper. Tot nu toe hebben deze onderzoeken nog niet geleid tot een positief resultaat. Het college ziet eventueel mogelijkheid om glasvezel goedkoper aan te leggen door de werkzaamheden te combineren met werkzaamheden van andere nutsbedrijven. Bij grootschalig onderhoud van kabels en leidingen van nutsbedrijven bestaat een kans om gelijktijdig in dezelfde sleuf mee te liften. De gemeente kan hierbij een coördinerende rol spelen”.

Subsidies?

“Bij de Provincie Utrecht zijn op dit moment geen concrete subsidie mogelijkheden voor de aanleg van breedband in de buitengebieden” schrijft Peek in zijn antwoord. “Bij verschillende andere provincies worden bijvoorbeeld door verkoop van aandelen in Essent en Nuon geld vrijgemaakt voor aanleg glasvezel in de buitengebieden. De gemeente zal de mogelijkheden naar eventuele andere regelingen onderzoeken en daarbij de kabelexploitanten betrekken”.

Buurgemeenten

Op de vraag of het samen met andere buurgemeenten kan worden aangelegd en zo goedkoper wordt antwoord Peek: “Wanneer er mogelijkheden zijn om glasvezel aan te leggen in de buitengebieden is het vanzelfsprekend om, op de trajecten langs onze gemeentegrenzen, de buurgemeenten daarbij te betrekken”.

via Glasvezel in het buitengebied?.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.