Goedkeurende accountantsverklaring bij jaarrekening 2015

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. heeft de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2015 vastgesteld. Bij de jaarstukken heeft de accountant, tot groot genoegen van wethouder van Financiën Hans Marchal, een goedkeurende verklaring afgegeven. De afgelopen jaren was dit ook het geval maar voor het jaar 2015 is dit best bijzonder. Acht op de tien gemeenten beschikt immers nog niet over een accountantsverklaring en het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft gemeenten een maand langer de tijd om hun jaarstukken te voorzien van een accountantsverklaring. Ondanks de verlening van de termijn is de verwachting dat er minder goedkeurende controleverklaringen zullen worden afgegeven. Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein per 2015 is het verantwoordings- en controleproces over dat jaar ingewikkelder dan anders. Veel gemeenten hebben extra inzet moeten plegen om hun eigen verantwoording op tijd af te hebben. Daarnaast was het wachten op de controleverklaring van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). De gemeente Wijk bij Duurstede heeft ook extra inzet gepleegd en het resultaat mag er zijn. Wethouder van Financiën Hans Marchal: ‘Ik ben blij met deze goedkeurende verklaring en complimenten voor de ambtenaren die hieraan hun steentje hebben bijgedragen!’

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.