Hervormingen veiligheidsregio’s

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Tags: VRU , brandweer , politiek

Wijk bij Duurstede, 8 februari 2014. Uit een onderzoek van EenVandaag zou blijken dat driekwart van de brandweerlieden zich negatief heeft uitgelaten over de vorming van de veiligheidsregio’s. Hans Marchal van de PCG wil van burgemeester Poppens weten of de brandweermannen uit de gemeente deze uitkomsten onderschrijven?

Betrokkenheidonderzoek

In het antwoord van Poppens is te lezen: “De brandweerposten van Wijk bij Duurstede en Cothen/Langbroek zijn enkele jaren geleden, net als die van de andere 25 Utrechtse gemeenten, overgegaan naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Zeker in de beginperiode ging dit soms gepaard met spanning. Een deel van de geluiden herken ik uit mijn eigen contacten met onze lokale vrijwilligers. Voor de deelnemende Utrechtse gemeenten is van belang dat de VRU voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en opkomsttijden. Dat is het geval, ook binnen onze gemeentegrenzen. Verder vraagt u naar de mening van de brandweervrijwilligers van de VRU die in onze gemeente actief zijn. Navraag bij de VRU leert dat medio 2014 een betrokkenheidonderzoek onder de vrijwilligers gehouden zal worden. De thema’s waaraan EenVandaag aandacht heeft besteed, worden hierin meegenomen. Dat is een goede zaak omdat bij grote veranderingsprocessen zoals deze er onvrede kan zijn. Het is dan ook belangrijk dat daar aandacht voor komt. Indien ik te zijner tijd de resultaten van dit betrokkenheidonderzoek heb ontvangen, zal ik ze delen met de gemeenteraad”.

Kritische kanttekeningen?

Verder wil Marchal weten of er een jaar na invoering kritische kanttekeningen zijn bij de brandweer over het functioneren van de huidige veiligheidsregio? Poppens: “Binnen de VRU wordt gewerkt aan diverse projecten om organisatorische, financiële en operationele prestaties te verbeteren. Het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit de 26 burgemeesters, heeft eerder aangegeven actiever de colleges en gemeenteraden te willen betrekken en zo de bekendheid met en het draagvlak voor de besluiten te vergroten. Gelet hierop ontvangt het college en de raad stukken betreffende Veiligheidszorg op maat, repressieve huisvesting, financieringssystematiek en de Kadernota 2015. Colleges en gemeenteraden worden gevraagd om hun ‘wensen en bedenkingen’ kenbaar te maken bij het bestuur van de VRU. Desgewenst zullen we de algemeen directeur van de VRU vragen een toelichting te geven op deze stukken. Ook de medewerkers van de VRU, inclusief de vrijwilligers, worden om hun mening gevraagd, specifiek over de voorstellen betreffende de visie op de VRU-organisatie en het project Veiligheidszorg op Maat. Voor het geheel wordt bovendien een uitgebreid communicatietraject ingezet”.

Op de vraag hoe goed de gemeente het doet antwoord Poppens: “De opkomsttijden van brandweer in de gemeente Wijk bij Duurstede voldoen aan de gestelde normen. We hebben ons niet verdiept in de opkomsttijden van andere gemeenten. De VRU is meer dan alleen brandweerzorg en gaat onder andere over preventie, opleiding, oefening en expertise. Deze zaken worden voornamelijk districtelijke en/of regionaal opgepakt. Dit betekent dat op deze punten niet vergeleken kan worden hoe onze gemeente het doet in relatie tot de andere gemeenten. De organisatie van de VRU staat voor het realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding en beheersing van rampen en crises in alle Utrechtse gemeenten. Ik maak als portefeuillehouder deel uit van het algemeen bestuur van de VRU en zet me in die hoedanigheid in om te waarborgen dat de VRU voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en opkomsttijden. Daarnaast heb ik periodiek overleg met de districtscommandant en ook met de postcommandanten om over de lokale ontwikkelingen te spreken”.

via Hervormingen veiligheidsregio’s.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.