IMPASSE GEMEENTE EN WINKELIERS OPGELOST

Geschreven door Marien Stoel

IMPASSE OVER STRUCTUURVISIE DETAILHANDEL OPGELOST

Wijk bij Duurstede, 26 maart 2013. Nadat de gemeente door een adviesbureau een concept-structuurvisie detailhandel had laten opstellen werd er in juli 2012 een informatieavond belegd. Deze visie beschrijft voor de lange termijn (10 tot 15 jaar) hoe het winkelbestand er in de gemeente uit zou moeten gaan zien.

Controle gegevens

Tijdens de informatieavond in juli 2012 kwamen er veel emoties los omdat de plannen (grote) gevolgen hebben voor de inkomsten van verschillende ondernemers. De ondernemers spraken openlijk hun wantrouwen uit over de door het adviesbureau gebruikte informatie. Wethouder Peek zegde toe de door het adviesbureau gehanteerde gegevens te zullen controleren. De uitkomsten van dit onderzoek werden per brief bekend gesteld.

Bemiddeling

Na verzending van de brief bleek bij de klankbordgroep onvrede te zijn over de manier waarop de gemeente op inbreng van de klankbordgroep reageert. Door emotionele onvrede werd het voeren van een inhoudelijk gesprek over de concept-structuurvisie detailhandel bemoeilijkt. Om de impasse te doorbreken werd een bemiddelaar gezocht. Gedurende de periode dat de gesprekken door de bemiddelaar werden gevoerd, lag de concept-structuurvisie detailhandel niet ter inzage. Het CDA liet via een persbericht weten hoe zij in de discussie over winkelcentrum ‘de Heul’ staan.

Hobbels genomen

Uit schriftelijke vragen van de PCG blijkt dat de impasse tussen gemeente en winkeliers doorbroken is. Wethouder Peek antwoordt op schriftelijke vragen: “De impasse die tussen gemeente en winkeliers was ontstaan is doorbroken. Er is sprake van hersteld vertrouwen. In januari zijn de inhoudelijke gesprekken met de winkeliers weer hervat.”

Nieuwe structuur visie detailhandel

Op de vraag of het college inmiddels een besluit heeft genomen over de concept-structuurvisie detailhandelsnota antwoordt Peek: “Nee, het college van Burgemeester en Wethouders heeft nog geen besluit genomen over de concept-structuurvisie detailhandel. Naar verwachting vindt besluitvorming rond de zomer plaats. De gemeenteraad zal voor de besluitvorming in de raad nog geconsulteerd worden over de herziene versie van de structuurvisie detailhandel.”

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.