Inzet sociale werkplaats in natuurbeheer

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 08 februari 2012 om 09:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het Wijkse PCG-raadslid Hans Marchal heeft het college gevraagd bij de provincie actief te lobbyen voor de inzet van sociale werkplaatsen in het door de provincie te ontwikkelen plan voor het natuurbeheer. 

Begin 2012 worden de beheertaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) volgens het ‘Deelakkoord natuur en landelijk gebied’ door de provincie uitgewerkt. Ter invulling hiervan wordt in het voorjaar van 2012 een verkenning gedaan met betrekking tot de mogelijkheden voor beheer van de EHS-gebieden. In dit beheer kunnen zullen agrarische ondernemers en natuurorganisaties een rol spelen. Een andere partij die volgens Marchal wellicht een rol kan spelen in het beheer is de onder druk staande sociale werkplaats. In de Provincie Staten is een SGP-motie aangenomen waarin het college van Gedeputeerde Staten is opgeroepen om met gemeenten in overleg te treden inzake de inzet van sociale werkplaatsen voor dit doel. Ook wordt met agrarische ondernemers en natuurbeheerorganisaties de mogelijke rol van de sociale werkplaatsen besproken. Deze ontwikkeling biedt volgens Marchal kansen voor zowel de gemeente, de sociale werkplaats als geheel maar ook voor de Wijkse WSW’ers. Een deel van de EHS ligt immers ook in het Wijkse gebied. De PCG roept het college op om niet achterover te leunen maar actief met deze materie aan de gang te gaan om de sociale werkplaats bij deze ontwikkeling te betrekken. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.