Jaarrekening 2014 levert eenmalige meevallers op

Wijk bij Duurstede, 9 mei 2015. De jaarrekening 2014 van de gemeente Wijk bij Duurstede sluit met een positief resultaat van ruim 950.000 euro. Het college stelt de gemeenteraad voor om een groot deel van dit bedrag te gebruiken om de in de afgelopen jaren gekrompen reserves weer aan te vullen.

Meevallers

In de loop van 2014 zijn de budgetten nogmaals kritisch doorgenomen maar het positieve resultaat is voornamelijk te danken aan enkele eenmalige meevallers, die vooraf niet te voorspellen waren. Zo kreeg de gemeente bijvoorbeeld 358.000 euro meer uit het gemeentefonds en leverde het jaarresultaat van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 43.000 euro op. Daarnaast bleek de verkoop van snippergroen 219.000 euro meer op te leveren dan geraamd.

Positief

Wethouder Financiën, Hans Marchal, zegt over het voordeel: ‘Ik zie dit als een positief teken dat we uit het dal omhoog krabbelen. Veel van de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd en dat er toch geld over is, is een steuntje in de rug. Door de in de afgelopen jaren gekrompen reserves weer aan te vullen krijgen we meer vet op de botten. Verder zegt hij: ‘Dit is overigens geen reden om de voorzichtigheid te laten varen. Er blijven financiële risico’s en de ingezette maatregelen om de financiën op orde te brengen moeten onverkort worden doorgevoerd. Uiteindelijk is het doel niet langer te hoeven bezuinigen, maar weer te kunnen investeren in onze samenleving.’

Terugblik

Het jaar 2014 stond in het teken van grote veranderingen. Er kwam een nieuw college en de gemeente kreeg er extra taken bij vanuit het rijk op het gebied van zorg, ondersteuning en arbeidsparticipatie, maar moest die taken organiseren met minder geld. Ook werd er op een andere manier gewerkt waarbij meer samen met de samenleving werd opgepakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn de open dialoog met de inwoners om te zoeken naar oplossingen voor het begrotingstekort, de oprichting van een Wijks Ondernemersfonds, het Worldcafé waar inwoners meedachten over het nieuwe milieubeleidsplan enz.

Gemeenteraad

Dinsdag 26 mei aanstaande bespreekt de raad het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014 tijdens een voorbespreking. De vaststelling van de jaarstukken staat op de agenda voor de raadsvergadering van 7 juli aanstaande. (bron Ditiswijk.nl)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.