Jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo

De jaarrekening 2016 van de gemeente Wijk bij Duurstede sluit met een positief resultaat van ruim 216.000 euro. Wethouder Hans Marchal: ‘Een mooi resultaat dat we hebben behaald zonder aanvullende lastenverzwaringen of bezuinigingen en door financieel behoedzaam te blijven. En daar ben ik trots op. Tegelijkertijd is ons eigen vermogen met bijna 2 miljoen euro gestegen en hebben we veel van onze ambities gerealiseerd.’


‘We hebben het in Wijk goed voor elkaar’, vindt het college van burgemeester en wethouders. ’Dankzij de inzet en de vele initiatieven van inwoners, ondernemers, vrijwilligers, vereniging en maatschappelijke partners! Wij hebben het voorrecht te mogen bouwen op de kracht van onze samenleving. Bij die kracht sluiten we graag aan. We zijn een gemeente die vanuit het midden van de samenleving en met de samenleving haar werk doet.’

Nieuwe manier van (samen)werken

Verder ziet het college dat inwoners zich over het algemeen prima redden. Voor diegenen die dat niet kunnen, draagt de gemeente bij om dit wel mogelijk te maken. Verbindingen worden gelegd tussen zorg, participatie en het bedrijfsleven. Zo krijgen inwoners een zinvolle daginvulling via vrijwilligerswerk of betaald werk. De gemeente Wijk bij Duurstede loopt met deze werkwijze opvallend vaak voorop en krijgt daarmee zelfs landelijke aandacht.

Huis van de Gemeente, een ontmoetingsplek

Midden in de samenleving werken is in 2016 letterlijk vorm gegeven door het gemeentehuis om te vormen tot het Huis van de Gemeente. Bij veel inwoners (jong en oud) inmiddels bekend als een fijne en vertrouwde ontmoetingsplek. Mede dankzij de bibliotheek heeft het Huis van de Gemeente een kloppend hart gekregen, waar meer leven is dan ooit tevoren. Bovendien is gestart met de voorbereidingen om in 2017 Stichting Binding onderdak te bieden.

Werken aan een betere dienstverlening

Wijk bij Duurstede is een regiegemeente geworden met als doel een betere dienstverlening voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Verbetering kunnen echter pas ingezet worden als de basis op orde is. Daarom is in 2016 onder andere een nieuwe website gelanceerd, kunnen producten en diensten digitaal aangevraagd worden en is werken op afspraak ingevoerd.

Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Wijk bij Duurstede is een gemeente waar je plezierig kunt leven, wonen en werken. Dat wil het college ook in de toekomst zo houden. Daarom wordt doorlopend geïnvesteerd in het voorzieningenniveau. Winkelcentra, sport- en onderwijsvoorzieningen hebben in 2016 de aandacht gehad. De bouw van de energiezuinige Brede School Het Anker en de plannen voor vernieuwing van winkelcentrum de Horden zijn hiervan een mooi resultaat. Soms lukken dingen helaas niet. Met de samenleving is intensief onderzocht en gediscussieerd of de bouw van een nieuw zwembad mogelijk is. Aan inzet en betrokkenheid was geen tekort, aan geld helaas wel. In 2016 is de Woonvisie vastgesteld. Hierin is ingezet op duurzaam bouwen voor verschillende groepen in de verschillende kernen. De ambitie van het college is om het aantal woningen op uitbreidingslocaties te verhogen van 250 naar 1.000 woningen. Dat is nodig om het inwoneraantal op peil te houden, zodat de kernen vitaal kunnen blijven.

Bespreking en vaststelling in de gemeenteraad

Dinsdag 23 mei aanstaande bespreekt de gemeenteraad het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening 2016 tijdens een voorbespreking. De vaststelling van de jaarstukken staat op de agenda voor de raadsvergadering van dinsdag 4 juli aanstaande.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.