Jaarrekening 2018 geeft een positief resultaat

De gemeente Wijk bij Duurstede sluit de jaarrekening 2018 af met een positief resultaat van 282.000 euro. Wethouder Hans Marchal: ‘We hebben een positief resultaat, ondanks de flinke financiële tegenvallers in de jeugdzorg. We zijn sinds 2018 bezig om grip te krijgen op de kosten voor de jeugdzorg. Het resultaat daarvan is pas later zichtbaar. Gelukkig kon het geld dat we kregen uit de grondexploitaties deze tegenvaller opvangen. Het eindresultaat is dus positief, maar we zijn er nog niet. We moeten scherp aan de wind blijven zeilen om de financiën kloppend te houden.’ Het eigen vermogen is met bijna een miljoen euro gestegen naar 17,5 miljoen euro. De jaarrekening laat zien in hoeverre de doelen uit de begroting zijn gehaald.

In de regio werkt onze gemeente samen aan de woningbouwambitie en energiestrategie

Met andere gemeenten uit de regio werken we samen aan het zogenoemde U10 netwerk. Er komt veel op de gemeenten af. Door samenwerking kunnen we stappen maken, bijv. op het gebied van wonen en duurzaamheid. Uit een woononderzoek blijkt, dat er ook in de landelijke gemeenten en buiten de rode contouren gebouwd moet worden. Door in onze gemeente 100 woningen per jaar te bouwen, houden we onze gemeente vitaal. Onze gemeente werkt in de U10 ook aan een regionale energiestrategie. Er staat in die strategie welk deel van de nationale klimaat- en energiedoelstellingen we binnen onze regio moeten halen. De uitkomsten van onderzoeken kunnen we gebruiken bij het halen van onze eigen klimaatdoelstellingen.

Ook aantrekkelijk voor ondernemers! Als gemeente zetten we ons in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en voor groei van het aantal banen. Daarom hebben we bedrijventerrein Broekweg Noord aangelegd. De kavels verkochten vlot. Nog maar enkele kavels zijn te koop. Binnen de regio vragen we dan ook aandacht voor meer bedrijventerreinen. In de Economische Agenda zijn vijf belangrijke punten uitgewerkt in duidelijk en praktische acties. Een voorbeeld hiervan is het Ondernemersloket. Hierdoor kunnen ondernemers sneller en eenvoudiger vergunningen aanvragen. Door een plaatselijke inkooptool stimuleren we dat overheden meer bij lokale bedrijven kopen.

In 2018 is veel werk verzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het is belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan onze samenleving op basis van eigen kunnen. Als betaald werk niet mogelijk is, dan door vrijwilligerswerk. Door een baan krijgen inwoners sociale contacten, meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Samen met de RSD en het lokale bedrijfsleven helpt de gemeente mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. In 2018 lukte het om voor 63 inwoners een baan te vinden.

Vaststelling in de gemeenteraad Op dinsdag 9 juli aanstaande besluit de gemeenteraad over het vaststellen van de jaarstukken.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.