Kansen in Wijk voor stil anti-hagelkanon

Enkele jaren geleden kwam de vraag vanuit de Wijkse fruittelers of er anti-hagelkanonnen mochten worden geplaatst. Met een hagelkanon wordt geprobeerd hagelvorming in buien tegen te gaan en zo de oogst te beschermen. Door het overschrijden van de wettelijke geluidsnormen mochten de apparaten echter niet worden geplaatst. Inmiddels is er door het bedrijf Stefan Grob Audio & Electronics engineering, een nieuw stil anti-hagelkanon ontwikkeld. Dit apparaat is in weinig opzichten te vergelijken met het oude conventionele hagelkanon. Het stille type is een relatief klein, mobiel knalapparaat en wekt een elektronisch geluidssignaal op. Deze bastoon wordt gericht de lucht ingestuurd en dit is gunstig voor de beleving van het geluid ter hoogte van woningen. Wethouder Hans Marchal heeft zich sterk gemaakt voor het stille hagelkanon en heeft zich ook persoonlijk laten voorlichten door de ontwikkelaar. Er is inmiddels door een fruitteler een aanvraag ingediend en het college heeft besloten om onder voorwaarden aan plaatsing mee te werken. Wethouder Hans Marchal is blij met deze nieuwe ontwikkeling: ‘Van de kant van de gemeente zijn er geen belemmeringen, het is nu aan de telers zelf of ze dit type anti-hagelkanon in willen zetten’.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.