Kraamkamer bedrijvigheid buitengebied

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Wijk bij Duurstede,8 december 2013. “Het buitengebied leent zich, onder goede voorwaarden, uitstekend als ‘broedplaats’ en ‘kraamkamer’ voor nieuwe bedrijvigheid” betoogd Hans Marchal van de PCG in schriftelijk vragen aan de verantwoordelijk wethouder. Hij wil van de wethouder weten of en wanneer de 6 maanden geleden toegezegde gesprekken zijn gevoerd, met wie en wat de uitkomst van deze gesprekken was.

Verschillende gesprekspartners

Wethouder Peek antwoord op de gestelde vragen: “Ten tijde van de behandeling van de Nota van Uitgangspunten zijn gesprekken gevoerd met de ondernemersvereniging (OKW) en de Kamer van Koophandel over nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied. Toen is afgesproken dat het thema verder wordt opgenomen in het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid). In dit beleid wordt onder meer aangegeven welke functies in het buitengebied wel of niet gewenst zijn. Ook worden de randvoorwaarden bij functiewijziging nader uitgewerkt. Het beoordelen van mogelijke en gewenste bedrijfsmatige activiteiten is meestal maatwerk, waardoor is besloten dit onderdeel niet generiek mee te nemen in de Nota van Uitgangspunten en het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Bij nieuwe vormen van bedrijvigheid in het buitengebied moet bekeken worden welke gevolgen dit heeft voor o.a. de agrarische sector, landschap en verkeer. Vanwege beschikbare capaciteit zal het VAB-beleid pas in gang gezet worden nadat het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld; de verwachting is vanaf 2e helft 2014. Dit is in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 4 februari 2013 al aangegeven. Op dit moment heeft het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied prioriteit omdat dit plan van groot belang is voor de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de landbouwsector”.

via Kraamkamer bedrijvigheid buitengebied.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.