Lastenmeter niet, wel app

Een Lokale Lastenmeter wordt door het college van B en W niet aangeschaft. Wel wordt begin dit jaar gestart met een begrotingsapp, waarmee eenvoudig en inzichtelijk informatie kan worden gedeeld over de vragen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en ‘wat gaat dat kosten’.

Dat antwoordt wethouder Hans Marchal op schriftelijke vragen van Marco Petri (PCG). Deze stelde voor om de Lokale Lastenmeter aan te schaffen. Dit middel geeft inwoners en bedrijven gemakkelijk inzicht in de hoogte van hun gemeentelijke belastingen. Daarbij kan worden ingespeeld op de individuele situatie. Ook kan een vergelijking worden gemaakt vanuit de eigen situatie met andere gemeenten. Daarnaast kunnen raadsleden door middel van het aanpassen van bedragen/tarieven inzicht krijgen in de meer of minder opbrengsten van doorgevoerde wijzigingen. Marchal “Ons college ziet daarom zeker voordelen voor de inwoners en bedrijven; het voordeel voor raadsleden blijft naar onze mening (nog) beperkt.” Wel gaat de gemeente starten met een begrotingsapp, waarmee eenvoudig en inzichtelijk informatie kan worden gedeeld over de vragen ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doe’ en ‘wat gaat dat kosten’. Deze stap willen we eerst afronden.” De kosten van de Lokale Lastenmeter bedragen zo’n 5.000 euro voor aanschaf en gebruiksklaar maken en 850 euro aan structurele vergunningen. Daarnaast moet voor onderhoud en beheer ook capaciteit worden vrijgemaakt. “Maar wij blijven de ontwikkelingen volgen.” Bron Wijksecourant

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.