Licht uit in buitengebied

Geplaatst in ‘t Groentje op: woensdag 02 november 2011 om 10:15

WIJK BIJ DUURSTEDE – Het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied heeft bij verschillende raadspartijen de nodige vragen opgeworpen. In antwoord op de vragen van de raad laat wethouder Peek weten dat het door de bezuinigingen niet anders is. Als de raad het anders wil moet de raad aangeven op welke andere post 20.000 euro bezuinigd wordt.

Bij het zoeken naar bezuinigingsmaatregelen op het gebied van openbare verlichting heeft de gemeente gekeken naar de bestaande landelijke richtlijnen. Toetsing van het aanwezige lichtmastenbestand toonde aan dat de verlichting in het buitengebied op een hoger niveau stond dan is voorgeschreven. Omdat het beheerplan openbare verlichting als uitgangspunt ‘sober maar veilig’ heeft, is gekeken welke lichtmasten in het buitengebied verwijderd kunnen worden zonder in te boeten op de minimale eisen van de landelijke richtlijnen. Op basis hiervan kunnen er in totaal 97 lichtmasten worden verwijderd. De verlichting binnen de bebouwde kom voldoet volgens de wethouder vrijwel volledig aan de minimale veiligheidseis. Onderzoek heeft uitgewezen dat hier slechts op zeer incidentele plekken een lichtmast kan worden verwijderd, maximaal 10 stuks. Met het bezuinigingsvoorstel openbare verlichting wordt een structurele bezuiniging behaald van 20.000 euro.

Informatieavond Er is een bewonersavond ingepland waarbij de wethouder, de ambtenaar openbare verlichting en een verlichtingsexpert van Citytec aanwezig zullen zijn. Bewoners kunnen hun vragen stellen, hun visie geven en krijgen verdere uitleg. Deze avond zal plaatsvinden op 10 november om 19.30 uur in het gemeentehuis. De resultaten van deze bewonersavond kunnen nog meegenomen worden in de plannen. De wethouder laat op voorhand weten dat toetsing zal plaatsvinden op basis van de landelijke richtlijnen en dat hierbij alleen wordt gekeken naar de verlichting in het buitengebied. Een besparing op de verlichting binnen de bebouwde kom is op grond van de richtlijnen namelijk niet mogelijk.

Een weg terug Uiteraard kan worden besloten om de maatregel niet uit te voeren en de verlichting in het buitengebied te handhaven. Echter in de begroting van 2011 is al een structurele budgetwijziging doorgevoerd, die is gebruik als dekking voor de groeninvesteringen. Dit houdt in dat er alternatieve dekking gevonden zal moeten worden van structureel 20.000 euro op een andere begrotingspost. (PeP)

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.