Lof voor beleid college

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ De bespreking in de raad van vorige week over de kadernota leverde alom lof op voor de aanpak van het college. De kadernota bevat beleidsvoorstellen van de gemeente voor de komende jaren en is de leidraad voor de financiële vertaling naar de begroting. Anders dan voorafgaande jaren lag er geen enkele motie of amendement op tafel. Dit wees er op dat ook de oppositiepartijen het een goed stuk vonden. Het college van SP-GroenLinks en PCG kan dus rekenen op een breed draagvlak in de raad.

Onder invloed van de bezuinigingen lag er voorafgaande jaren een stapel moties en amendementen op tafel. Dit ontbrak dit jaar en het kostte met name de oppositie de grootste moeite de noodzakelijke profileringpuntjes te vinden. Je zit immers niet voor niets als partij in de raad. Gebruikelijk is bij de bespreking van de kadernota een soort algemene beschouwing te geven over de beleidsvoorstellen van het zittende college. Er volgde een golf van tevredenheid met hier en daar wat kanttekeningenen aanvullende wensen. In het kadertje een greep uit deze beschouwingen.

Het college speelde een thuiswedstrijd en beperkte zich in het weerwoord tot een aantal hoofdzaken. Wethouder financien Hans Marchal kondigde aan dat er geen lastenverhoging op komst is met uitzondering van de 1% inflatiecorrectie. Ook op het punt van duurzaamheid wil deze wethouder meters maken en kondigde aan in het najaar met concrete voorstellen te komen om als gemeente in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wethouder Jan Burger liet weten dat na de zomervacantie duidelijkheid is over de toekomst van de Jumbo. In eerste instantie is het een landelijke zaak van de grote ketens zelf waar de gemeente niet aan de pas komt. Dat geldt ook voor de verhuizing van de Lidl naar De Heul. De wethouder krijgt positieve geluiden over de plannenmakerij voor het nieuwe zwembad. Voor 9 september moeten de plannen bij de gemeente worden ingeleverd. Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen onderzoekt de gemeente bij ondernemers wat zij concreet nodig hebben. Anders dan sommigen denken gaat het volgens de wethouder steeds beter met WijkSport. Wethouder Wil Kosterman typeerde de citymarketing als een proces van struikelende voortgang is. In het najaar moet er een gedragen visie liggen. Ook wordt nagedacht wordt over de concretisering van de visie rivierfront. De gedachte is de recreatie dichter bij de stad te krijgen en de Gravenbol terug aan de natuur te geven. Deze visie kan niet los gezien worden van de zandwinning in de Bosscherwaarden, want dat moet deze plannenmakerij betalen. Burgemeester Poppens sloot eerder dan gedacht de vergadering, waarna iedereen met een opgewekt gevoel de vacantie inging. (PeP) Uit ‘t Groentje

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.