Marchal zoekt steun gemeenten voor aanpak straatverlichtingproblematiek

straatverlichting

via Marchal zoekt steun gemeenten voor aanpak straatverlichtingproblematiek.

stedinWijk bij Duurstede, 17 juni 2014. Al lange tijd houdt de haperende straatverlichting de gemoederen bezigin de gemeente Wijk bij Duurstede. Regelmatig stelde de redactie van ditiswijk.nl vragen over de rol, het functioneren en de controle van leveranciers Stedin en Citytec. Een ingewikkeld verhaal lijkt het. Ook de politiek houdt zich er inmiddels mee bezig. Rutger Vinke (VVD) stelde eind mei enkele schriftelijke vragen aan het college.

Contract Citytec

Verantwoordelijk wethouder Hans Marchal begint zijn antwoord op de reeks vragen van Vinke met een inleiding: “De gemeente heeft alleen een contract met Citytec, niet met Stedin. De gemeente is wel klant bij Stedin. In de praktijk werkt deze constructie ontzettend lastig. Citytec is verantwoordelijk voor werkende straatverlichting. Hieronder valt het onderhouden van het materiaal, herstel bij schade, het repareren van de lamp en aansturing daarvan bij lampuitval. Grofweg is Cityec verantwoordelijk voor alles boven de grond, Stedin is verantwoordelijk voor alles onder de grond (incl. de aansluiting van de straatlantaarns). Bij een storing van een lamp wordt de storingsdienst van Citytec ingelicht en wordt er vastgesteld wat de storing inhoudt. Bij een enkele defecte lamp zal Citytec deze herstellen. Als het gaat om meerdere lampen in een serie, bijvoorbeeld een straat of wijk, dan wordt deze melding doorgespeeld naar Stedin. Bij een straatstoring moet Stedin binnen 2 dagen aanwezig zijn geweest om een eerste analyse op te maken. Bij een wijk of meerdere wijken moet er binnen 2 uur gereageerd worden. Dat er binnen deze tijden moet worden gereageerd is wettelijk vastgelegd. Het betekent niet dat de storing binnen deze tijden ook daadwerkelijk is opgelost. De kabelstoringen worden vaak veroorzaakt door graafwerkzaamheden van civiele aannemers. Storingen zijn daardoor niet altijd te voorkomen en kunnen ook veel problemen opleveren tijdens het herstel of vinden van de storing.

Tijdelijke oplossing

Als er een melding binnenkomt dat een straat of wijk donker is, zal Stedin deze tijdelijk oplossen door er bijvoorbeeld een nieuwe (vaak zwaardere) zekering in te draaien. De volgende dag wordt dan gezocht naar een oplossing van de betreffende storing. Om de storing op te sporen moet er spanning op het netwerk staan en daarom branden de lampen overdag. Als gemeente begrijpen we dat dit ‘raar’ overkomt en extra energie kost, maar het is nu eenmaal noodzakelijk. De stroomkosten worden in dergelijke gevallen door Stedin betaald en niet door de gemeente. In de toekomst zal Stedin de gebieden kleiner maken. De storingen treffen dan een kleiner gebied, en het oplossen van problemen wordt ook relatief eenvoudiger.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Vinke: ‘Hoe gaat u binnen uw bestuurlijke verantwoordelijkheid verder invulling geven aan de geschetste situatie? Marchal: ‘Hoewel Citytec en Stedin zich aan de (landelijke) normen houden, is het voor de betrokkenen zeer vervelend als er steeds storingen zijn. Daarom ga ik in gesprek met Citytec en Stedin. Het gaat hierbij niet alleen om grip te krijgen op het probleem, maar vooral om tot een degelijke en structurele oplossing te komen, waardoor de (grote) storingen tot het verleden gaan behoren. Storingen kun je nooit uitsluiten. Wat je wel kunt doen is goede afspraken maken om veel voorkomende storingen goed op te lossen, door bijv. kabels te vervangen. Daarnaast zal ik contact zoeken met andere gemeenten om na te gaan of gezamenlijk optrekken richting Stedin mogelijk is.’

Service overeenkomst

‘Kunt u aangeven welke condities de Service Level Agreement beschrijft betreffende brandmomenten van de openbare verlichting?’vervolgt Vinke. ‘Er is eigenlijk geen Service Level Agreement (SLA) omtrent de branduren in de openbare verlichting. Er zijn branduren afgesproken voor de avondverlichting, die is actief tussen 06:00 en 23:30 uur als er spanning op het netwerk staat. Een lichtsensor bepaalt wanneer er spanning op het netwerk komt. Gemiddeld per jaar brandt de openbare verlichting ca. 4.100 uur. Dit is wat vastligt binnen het contract met Citytec. Onze medewerker openbare verlichting bevestigt dat dit wordt nageleefd door Citytec’, antwoordt de wethouder.

Sancties?

Op de vraag of de wethouder kan aangeven of hij Citytec sancties kan opleggen voor de gebrekkige dienstverlening luidt het antwoordt van Marchal: ‘De gemeente heeft een contract met Citytec en op basis van het huidige contract kunnen we Citytec aanpakken als ze het contract niet nakomen. Als het gaat om lampstoringen leeft Citytec het contract na. Sancties staan in het huidige contract echter niet genoemd. Het huidige contract loopt overigens tot eind van dit jaar. In het nieuwe contract c.q. de nieuwe overeenkomst die vanaf 2015 van kracht wordt, zal wel geregeld worden dat er sancties kunnen worden opgelegd en welke sancties. In het verleden zijn er sancties opgelegd, maar dat ging om de slechte communicatie tussen Citytec en de gemeente bij het afhandelen van opdrachten en projecten. Er is nooit een sanctie opgelegd voor het leveren van slechte verlichting, omdat Citytec zich aan het contract houdt.’

Veel storingen

Vinke vraagt hoe met de gebrekkige dienstverlenging van Citytec de veiligheid van de burgers kan worden gewaarborgd. Marchal: ‘De dienstverlening van Citytec is te beoordelen als goed. Het probleem van de storingen in de openbare verlichting op straat- en wijkniveau ligt niet bij Citytec, maar bij Stedin. Als het gaat om storingen, gaat het om kabelstoringen en deze komen de laatste jaren regelmatig voor. Er is helaas weinig aan te doen om dit soort storingen te verminderen. Voor het oplossen van die storingen is een goed ondergronds kabelnetwerk noodzakelijk en door graafschade en beperkt onderhoud aan oudere secties ontbreekt het daar bij Stedin aan. Stedin moet hierin investeren en wij zullen ze daarop aanspreken. Bij langdurige storingen wordt er via Citytec wel een schadevergoeding gevraagd. Deze aanvragen zijn altijd gehonoreerd in de vorm van een correctie op de energienota. Ik maak een afspraak met Citytec, Stedin en onze medewerker openbare verlichting om de storingsproblemen te bespreken en met mogelijke oplossingen te komen.’

Samen optrekken

Tot slot vraagt het raadslid van de VVD: ‘Bent u bewust van het feit dat u als portefeuillehouder verantwoordelijk bent voor de veiligheid van onze burgers en bij aantoonbaar disfunctioneren van de openbare verlichting kan leiden tot ongelukken waarbij de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden?’ Marchal besluit: ‘Ja, ik ben me dit terdege bewust en zal alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om de huidige problemen op te lossen. Nu blijkt dat ‘scherpe brieven’ alleen maar een tijdelijk effect hebben zal ik vervolgstappen zetten. In antwoord op eerdere raadsvragen is aangegeven dat werd overwogen om bij aanhoudende storingen met andere gemeenten op te trekken richting Stedin. Ik zal hiertoe nu het initiatief nemen.’

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.