Motie CDA, PCG en SP tegen slibstort in Bosscherwaarden

WIJK BIJ DUURSTEDE De fracties van CDA, PCG en SP zien geen heil in grootschalige zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. De drie fracties dienen hier tijdens de raadsvergadering van 15 oktober een motie over in. Reden is dat ze geen jarenlange activiteiten met onvoorziene risico´s willen steunen. Ook gaan er belangrijke agrarische gronden verloren en geeft vervuild slib grote risico´s. Dit motie is nu goed voor 8 van de 19 stemmen – wellicht dat anderen nog gaan aa547f50c9-c95d-4138-865b-5fb941279d7ensluiten.

DRUK VOOR BOEREN IS AL GROOT Een deel van de achterban van de PCG morde al een tijdje. De Bruijn: ,,Het gebied is voor enkele agrariërs nu eenmaal belangrijk. Hier hebben wij nog de ruimte om het vee te laten lopen. We hebben steeds gevraagd welke compensatiemogelijkheden er waren. Het is ons duidelijk geworden dat deze er eigenlijk niet waren. Voeg daar alle nieuwe verhalen over stikstof en verduurzaming van de landbouw bij en dan wordt de druk voor de boeren wel erg groot. Onwenselijk wat ons betreft.”

MEER NATUUR KAN OOK ANDERS De kennis van CDA-er Migchels kwam hier van pas. Als wetenschapper van de universiteit Wageningen staat hij vooraan bij de zoektocht naar oplossingen voor een toekomstige duurzame landbouw en natuurontwikkelingen. ,,Boeren zijn niet voor niets naar Den Haag gegaan. Het toont dat problemen in de breedte moeten worden aangepakt, zeker als we kijken naar maatregelen die de natuur en landbouw beter combineren. Het kabinet gaat voor duurzame landbouw geld vrijmaken. En ook bij de provincie is een pot voor andere duurzame ontwikkelingen. Hier liggen kansen om bij de Bosscherwaarden op een andere manier voor meer natuur te zorgen. Die kansen willen we graag benutten.”.

MINDER AANTASTING De drie partijen willen bij de Bosscherwaarden kijken of er ook andere manieren zijn om natuur toe te voegen. Is dat mogelijk met minder impact en aantasting van het landschap en de omgeving, en met minder ruimtelijke gevolgen. CDA,PCG en SP vinden op grote schaal zand winnen en slibstort overbodig. Ze willen kijken naar een oplossing waarbij omwonenden en andere betrokken meer zeggenschap krijgen.

De Bosscherwaarden zouden eerst, voordat de gebroeders Van Waning de natuur aan gaan leggen, lange tijd eruit komen te zien als een industrieel landschap, met grote afgravingen, zandzuigers, aan- en afvoer van zand en lawaai van de lopende banden van een klasseerinstallatie.  geschreven door: Kuun Jenniskens

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.