Motie ruimere koopzondag Wijk bij Duurstede verworpen

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft dinsdagavond een motie voor een ruimere winkelopenstelling op zondag verworpen.

Wijk bij Duurstede kent nu vijftien koopzondagen per jaar, op de eerste zondag van de maand en extra in november en december. D66, VVD en Burgerbelangen NU dienden de motie in tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar. Zij vinden dat “openstelling op zondag aan de vrijheid van ondernemers moet worden overgelaten”.

In de motie werd ervoor gepleit dat winkeliers in de gemeente Wijk bij Duurstede (Wijk, Langbroek, Cothen) hun zaak elke zondag van 12.00 tot 18.00 uur mogen openstellen. Burgemeester en wethouders zouden dat op korte termijn met een raadsvoorstel mogelijk moeten maken.

“In onze buurgemeenten wordt flink geprofiteerd van de te beperkte zondagsopenstelling”, aldus de indieners. “Ondernemers vragen steeds duidelijker om die ongelijkheid van openstellingsmogelijkheden op te heffen. Er is sprake van oneerlijke concurrentieverhoudingen ten opzichte van gemeenten in de regio die wel een uitgebreide zondagsopenstelling kennen. Dat kost banen, investeringen en vooruitgang. Een verplichte zondagssluiting is niet meer van deze tijd.”

Met zes stemmen kreeg de motie alleen de steun van de partijen die haar hadden ingediend. Twaalf raadsleden stemden tegen: CDA, de Protestants-Christelijke Groepering (PCG), SP, Groen Links en PvdA. Zij verwezen daarbij naar het coalitieakkoord waarin is vastgelegd dat in deze raadsperiode de winkelopenstelling op zondag niet verder wordt uitgebreid. Eén PCG-raadslid was wegens verblijf in het buitenland afwezig. Bron Rd.nl

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.