Nieuwe kans voor anti-hagelkanon?

Gegevens Geschreven door Marien Stoel

Tags: anti , hagelkanon , politiek

Wijk bij Duurstede 20 januari 2014. Eind november stelde de PCG schriftelijke vragen aan wethouder Peek over de problematiek rond de anti-hagelkanonnen die gebruikt worden in de fruitteelt.

Er zijn stillere anti-hagelkanonnen op de markt gekomen de PCG wil van wethouder Peek weten of hij op de hoogte is van deze ontwikkeling en of nu ruimte is om een vergunning te verlenen voor plaatsing van anti-hagelkanonnen in Wijk bij Duurstede?

In ontwikkeling

Peek laat weten: “We zijn bekend met de ontwikkeling van nieuwere stillere anti hagelkanonnen. Volgens onze informatie is dit nieuwe kanon nog in ontwikkeling en (nog) niet op de markt gekomen. Daarnaast geeft de ontwikkelaar aan niet zeker te weten of het kanon ook daadwerkelijk werkt”.

Andere ontwikkelingen

Op 1 januari 2013 is door de wijziging van het Activiteitenbesluit het toetsingskader voor anti-hagelkanonnen cruciaal gewijzigd waardoor er veel meer duidelijkheid is gekomen. De vraag van de PCG aan wethouder luid: ”Brengt deze ontwikkeling plaatsing van anti-hagelkanonnen in Wijk bij Duurstede dichterbij? Ligt de weg open naar een niet afgeschoten anti-hagelkanonprocedure? Peek: “Het anti-hagelkanon valt nu niet meer onder het Activiteitenbesluit. De “inrichting” is vergunningplichtig geworden. Echter bij het afgeven van een Omgevingsvergunning lopen we tegen dezelfde problematiek aan als enkele jaren geleden.

De optredende geluidsniveaus geproduceerd door het anti hagelkanon zijn veel hoger dan wettelijk mogelijk. De belasting op de gevels van woningen overschrijdt de wettelijke geluidsnormen. (Aangegeven in de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening en de gemeentelijke geluidsnota). Specialisten bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht geven aan dat gemeenten, in algemene zin, wel wat meer beoordelingsvrijheid hebben gekregen na de wijzigingen van de wetgeving”.

Mogelijkheden

Peek laat weten dat er wel enkele mogelijkheden zijn: “In het buitengebied van de gemeente Wijk bij Duurstede staan op diverse plekken nog relatief veel woningen. Wij verwachten niet dat er op dit moment kan worden voldaan aan de geluidseisen die worden gesteld. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat het “stille” anti hagelkanon wordt doorontwikkeld en op de markt is te verkrijgen. Echter een geluidsonderzoek zal altijd moeten uitwijzen of plaatsing daadwerkelijk mogelijk is. Daarnaast zou de gemeente specifiek beleid voor anti-hagelkanonnen kunnen maken, dit mogelijk als aanvulling op de geluidsnota. Uitgaande van incidentele inzet van het kanon, kunnen ruimere geluidsnormen worden opgenomen. Als dit beleid is vastgesteld, dan kan in de Omgevingsvergunning (onderdeel milieu) hier naar worden verwezen. Het risico is echter groot dat deze constructie geen stand houdt bij een rechter”.

Bestemmingsplan

De PCG wil weten of het college er alles aan gaat doen om met het nieuwe bestemmingsplan in de hand, plaatsing mogelijk te maken? Peek: “Een hagelkanon is te beschouwen als een bouwwerk geen gebouw zijnde. In het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2013 zijn binnen de bestemming Agrarisch bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan met een maximum hoogte van 7 meter en maximum oppervlakte van 10 m2. Voor zover een nieuw hagelkanon binnen deze afmetingen valt kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden verleend. Wij verwachten dat het gemiddelde anti-hagelkanon vergunbaar is op grond van het bestemmingsplan”.

via Nieuwe kans voor anti-hagelkanon?.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.