Onderzoek mogelijkheid Glasvezel in het buitengebied.

Op vragen vanuit de raad of de gemeente kan bevorderen dat ook het buitengebied over snel internet kan beschikken kon rekenen op een uitvoerig antwoord van de wethouder. Er wordt druk aan gewerkt blijkt uit het antwoord van de wethouder Marchal. In het verleden stelde het college zich op het standpunt dat het initiatief om snelle breedbandverbinding in het buitengebied mogelijk te maken vanuit de samenleving of het bedrijfsleven moet komen.

Het huidige college is van mening dat zeker in de opstartfase een actieve en coördinerende rol voor de gemeente is weggelegd. De wethouder heeft hierin het voortouw genomen en vorig jaar zomer is via de media een oproep gedaan of er mensen bereid zijn om te participeren in een werkgroep. Uiteindelijk hebben 15 mensen zich aangemeld en deze vormen momenteel de werkgroep ‘Breedband in het Buitengebied’.  De werkgroep krijgt ambtelijke ondersteuning. De trekkers van de werkgroep zijn Ernst-Jan Damen en Claus van de Velden uit Wijk bij Duurstede. Het is de bedoeling om deze kerngroep binnenkort uit te breiden. De werkgroep is voornemens om via een website informatie uit te wisselen over de initiatieven die er in het recente verleden zijn geweest en wat nu de ideeën zijn. Wanneer de plannen wat concreter zijn zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden om alle mogelijkheden toe te lichten.

Er zijn momenteel meerdere partijen de markt aan het verkennen om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. De werkgroep heeft al met diverse marktpartijen en investeerders contacten gelegd. Uit gesprekken met initiatiefnemers uit andere gemeenten in het land blijkt dat een goede haalbaarheidsstudie essentieel is voor een succesvolle realisatie van een breedbandnetwerk. Daarnaast wordt ook onderzocht welke kansen samenwerking met de gemeenten Houten en Bunnik biedt.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.