Onderzoek zwemmen Nevengeul Kromme Rijn

WIJK BIJ DUURSTEDE ‘ In antwoord op vragen van de raad heeft wethouder Hans Marchal aangekondigd te onderzoeken of het toch een juridisch-ruimtelijke mogelijkheid is om de Nevengeul als recreatiegebied te gebruiken. Onderzocht wordt of het bestemmingsplan zo kan worden aangepast dat er een kleine, legitieme zwemlocatie komt aan de Kromme Rijn. Het onderzoek moet ook duidelijk maken hoe partijen als het Hoogheemraadschap en de Provincie reageren als de gemeente met een officieel verzoek komt.

118376Naar eigen zeggen heeft het college met pijn in het hart afgelopen zomer het zwemverbod ingesteld. Hoofdargument was dat kleinschalige recreatie niet in de hand te houden zou zijn. Het spelen van kinderen in en langs het water is volgens wethouder Marchal als het kleinschalig gebeurt absoluut het probleem niet. Een politieke partij (CDA) die dit in een persbericht suggereert slaat volgens de wethouder de plank volledig mis. Het college wil voorkomen dat er een structurele gedoogsituatie ontstaat. Elk jaar een coulancebesluit nemen om het zwemmen toe te staan vindt de wethouder ook niet sterk.

De wethouder laat tevens weten dat als er een verzoek tot handhaving komt de gemeente moet optreden, omdat er een uitspraak ligt van de Commissie van Advies voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft vorig jaar naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift uitgesproken dat intensief recreëren, waaronder picknicken, barbecueën, zwemmen en dergelijke op deze plek niet zijn toegestaan. Gelet op de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, kan het college momenteel niet anders besluiten dan om zwemmen en recreëren niet toe te staan.

De wethouders Wil Kosterman en Hans Marchal hebben inmiddels met diverse partijen een gesprek gevoerd, zoals met de initiatiefnemers van de onlangs gevoerde handtekeningenactie en met Wijk in Actie over de tijdelijke zwemvoorziening aan de Aalswaard. Ook is er gesproken met de Vereniging Natuur en Milieu. Er is afgesproken om na te gaan of de vorig jaar ingestelde pendeldienst naar de Gravenbol vaker en frequenter kan gaan rijden. Daarnaast wordt bekeken of er nog een alternatieve, kleinschalige zwemplek is binnen de komgrens van Wijk bij Duurstede. Tevens is afgesproken te onderzoeken of het juridisch toch mogelijk is zwemmen in de nevengeul toe te staan. (Pep)  t’Groentje 25-03-2015

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.