PCG dringt aan op kwaliteitsmeting gemeente

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

 Wijk bij Duurstede, 27 september 2011.

De PCG vraagt zich af hoe de stand van zaken is met betrekking tot de samenwerking met andere gemeenten en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij heeft al diverse keren aandacht gevraagd voor regionale gemeentelijke samenwerking, omdat deze naar haar zeggen kansen biedt. Zeker in deze moeilijke tijden hebben de gemeenten elkaar nodig.

Raad aan de zijlijn

“Er zijn moties over ingediend en aangenomen, er zijn vragen over gesteld”, aldus Hans Marchal. “Gelukkig wordt er op diverse terreinen samengewerkt met verscheidene gemeenten, maar het ‘grote verhaal’ ontbreekt nog steeds en de raad staat in dit dossier nog steeds aan de zijlijn! Nut en noodzaak van intergemeentelijke samenwerking moet volgens de PCG gebaseerd zijn op een sterke/zwakteanalyse van onze gemeente. Ook moeten we de sterke en zwakke kanten van onze mogelijke samenwerkingspartners weten. Dit is toch nodig om elkaar ‘tot een hand en voet’ te kunnen zijn?”

Kwaliteitsmeting geeft inzicht

Een bestuurskrachtonderzoek of een gemeentelijke kwaliteitsmeting is hiervoor een goed instrument. Het helpt om de kwaliteit van het eigen functioneren in kaart te brengen en dit onderzoek geeft ook aan waar de gemeentelijke organisatie voor staat en of zij voldoende is toegerust op het uitvoeren van bepaalde opgaven. Marchal: “Het college heeft de meerwaarde van een bestuurskrachtonderzoek onderschreven maar tot op heden is het hierbij gebleven. Misschien is er achter de schermen meer gebeurd…”

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.