PCG stelt vragen over herstel kapotgereden bermen

Marco Petri stelde namens de PCG recent schriftelijke vragen over het herstellen van kapotgereden bermen. Petri: ‘De PCG heeft in het verleden geregeld de problematiek van de (kapotte) bermen aan de orde gesteld. Het vergt veel onderhoud om deze in een redelijk staat te houden. Bij de PCG-fractie kwam, gelet op het aantal keren dat de gaten moeten worden gedicht, de vraag opnieuw boven of het niet verstandig is om op veel meer stukken grastegels neer te leggen. De andere vraag heeft te maken met de afsluiting van het kruispunt in Doorn. Dit gaat enkele weken langer duren dan gedacht (in totaal dus ongeveer 2 maanden!) en sowieso is aan de bermen te zien dat het kruispunt in Doorn is afgesloten. Met name de Gooijerdijk, Langbroekerdijk en de (Boven)Wijkerweg hebben hieronder te lijden. Onze prangende vraag

De vragen

Petri: ‘Het onderhoud aan de bermen blijft intensief en als de bermen zijn opgevuld zijn er snel weer gaten te zien. Is het toch niet verstandiger om op meer gedeelten grastegels neer te leggen? In het verleden is dit steeds afgehouden maar misschien is het toch wel een zinvolle investering.’

Wethouder Hans Marchal antwoordt: ‘De keuze voor een type bermverharding is en blijft erg lastig. Het aanbrengen van grasbetontegels lijkt in veel gevallen een goede oplossing. Dit dient echter te worden gecombineerd met het aanbrengen van een goede fundering, aansluiting met het asfalt en voldoende grond (bermbreedte) achter de grasbetontegels om te voorkomen dat kieren tussen tegels en asfalt gaan ontstaan die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Als dit niet goed gebeurt is het risico groot dat er jaarlijks herstelkosten optreden. Grasbetontegels zouden op enkele plekken een verbetering kunnen zijn mits hier aan de voorwaarden van goede plaatsing kan worden voldaan. Er wordt in kaart gebracht waar grasbetontegels aangebracht zouden kunnen worden en hier komt een aparte investeringsaanvraag voor. Interessant om te vermelden is een nieuwe werkwijze op het gebied van bermverhardingen genaamd TerraStab. Deze werkwijze is vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk en blijkt zeer duurzaam te zijn. Mogelijke locaties waar dit als pilot uitgevoerd zou kunnen worden zijn een deel van de Langbroekerdijk, de Rijndijk of de Lekdijk. Dit is wel afhankelijk van de aanwezigheid van kabels en leidingen en toestemming van het Hoogheemraadschap. Op basis van deze ervaringen kan dit plan verder worden uitgebreid en als fase 2 van het huidige plan van aanpak worden gezien. De pilot en de verdere uitwerking van dit plan wordt medio 2016 opgestart.’

‘Worden de bermen in het buitengebied, die kapot worden gereden als gevolg van de wegwerkzaamheden aan het kruispunt in Doorn, hersteld op kosten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug?’, vraagt de PCG’er vervolgens.

Marchal: ‘De bermen van met name de Gooijerdijk zijn als gevolg van de wegwerkzaamheden erg beschadigd. Om het verkeer in goede banen te leiden is er een wegomleiding ingesteld die niet door onze gemeente gaat (omleiding via de snelweg Driebergen/Bunnik). Praktisch al het verkeer heeft echter gebruik gemaakt van de ‘sluiproute’ via de binnenwegen. Vanwege het feit dat de officiële wegomleiding niet door onze gemeente ging zijn er zijn er in principe geen kosten te verhalen op de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verantwoordelijk wethouder heeft zich in de media ook in deze zin uitgesproken. Zowel ambtelijk als bestuurlijk willen we toch het gesprek aangaan met onze buurgemeente om over de ‘Wijkse onkosten’ van circa € 10.000 te praten. Naar onze mening zijn er een aantal redenen waarom een tegemoetkoming in de kosten op zijn plaats is. Er is namelijk een regionaal periodiek overleg tussen onze omliggende gemeentes en de Provincie Utrecht waarbinnen infraprojecten en verkeersmaatregelen worden besproken. Het project van de Utrechtse Heuvelrug was hierin niet tijdig aangemeld. Twee weken voor de start van het werk werden we geïnformeerd waardoor we de gevolgen van dit project in de regio niet konden afstemmen. Op het laatste moment hebben we een investeringsproject van de Gooijerdijk (vervangen passeerplekken en bermonderhoud) nog kunnen uitstellen naar begin 2016. Ook heeft de wegafsluiting bijna twee keer zo lang geduurd als gepland en was het aanvankelijk de bedoeling om de werkzaamheden aan het kruispunt te combineren met de andere werkzaamheden die aan de N227 zijn verricht door de Provincie.’

‘Inmiddels is er door ons ook in het regionale overleg aandacht gevraagd voor de gevolgen van de werkzaamheden aan het Doornse kruispunt. Uitkomst van dit gesprek was dat de Utrechtse Heuvelrug het project gaat evalueren en verbeteringen gaat doorvoeren in de communicatie richting het regionaal overleg en het bijbehorend meldingssysteem (Local Traffic Control). Daarnaast wordt er in het voorjaar 2016 bekeken of het mogelijk is om voor infraprojecten in de regio een vorm van compensatie voor schade in te stellen.’  Bron Ditiswijk.nl

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.