PCG stelt vragen over kapotgereden bermen

Langbroek, 4 november 2014. Als gevolg van de wegreconstructie in Langbroek is er een omleidingsroute ingesteld. Er wordt door automobilisten veelvuldig gebruik gemaakt van deze omleidingsroute. ‘Hierdoor worden de bermen in het buitengebied (Langbroekerdijk, Rhodesteijnselaan en Gooijerdijk) kapotgereden’, aldus Marco Petri namens de PCG. ‘Daarnaast ondervinden de ondernemers in Langbroek veel hinder van de reconstructie en de afsluiting van de doorgaande provinciale weg. Klanten blijven weg waardoor de ondernemers inkomsten mislopen.’ De PCG stelde hierover schriftelijke vragen aan het college.

Risico

Petri: ‘Is het risico van de kapotgereden bermen op voorhand voorzien en is dit besproken met de provincie?’ Wethouder Jan Burger antwoodt hierop: ‘In verband met de werkzaamheden in Langbroek is een omleidingsroute ingesteld via de N229-A12-N225. Hierbij heeft de provincie zich gerealiseerd dat bekenden via het buitengebied zouden gaan rijden. Wat niet voorzien is dat ook veel grote voertuigen de geslotenverklaringen in het buitengebied zouden negeren en de smalle wegen in het buitengebied zouden gaan gebruiken. Dit leidt inderdaad tot veelvuldige bermschade.’

Herstellen?

‘Worden de bermen na de wegreconstructie op kosten van de provincie hersteld?’vervolgt de PCG’er. Burger: ‘Hierover is eerder met de provincie gesproken, temeer daar onlangs door de gemeente is geïnvesteerd in het vernieuwen/aanpassen van de bermen. Op dit moment worden de belangrijkste bermschades door de aannemer hersteld. Aan het eind van de werkzaamheden op de N229 zullen alle bermen in het buitengebied eveneens door en voor rekening van de aannemer/provincie worden hersteld en netjes worden afgewerkt.’

Overlast

Petri: ‘Is de overlast voor de ondernemers besproken met de provincie?’ ‘De overlast voor ondernemers is niet door ons besproken met de provincie. Over de werkzaamheden is vooraf breed gecommuniceerd en op de informatieavond vooruitlopend op de aanvang van de werkzaamheden hebben ondernemers de mogelijkheid gehad met de provincie hierover van gedachten te wisselen’, aldus de wethouder.

Ondernemers gecompenseerd?

‘Trekt de provincie de ‘beurs’ voor de ondernemers?’vraagt de PCG zch af. ‘Is er een mogelijkheid tot een compensatieregeling/schade-uitkering voor de getroffen ondernemers?’ Burger: De provincie kent een schadecompensatieregeling. Of de provincie ook de ‘beurs’ trekt is afhankelijk van de omvang van de schade en of op basis van de cijfers de schade aangetoond kan worden. Enige schade als gevolg van omgevingsinvloeden als werkzaamheden is een risico waar ondernemers rekening mee dienen te houden. Tijdens de werkzaamheden aan de N227 wordt getracht de bereikbaarheid van ondernemingen zo veel mogelijk te waarborgen, maar hinder kan niet worden voorkomen. Voor een beroep op de schade-compensatieregeling zullen ondernemers zich tot de provincie moeten wenden.’

via PCG stelt vragen over kapotgereden bermen.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.