PCG stelt vragen over plan ‘Van Zoestterrein’

Geplaatst op de site www.ditiswijk.nl

Geschreven door PCG en SP

Wijk bij Duurstede, 9 december 2012. Hans Marchal (PCG) meent dat er mogelijk sprake is van een wijziging in de plannen ten aanzien van het compromis dat eerder dit jaar werd gesloten over de nieuwbouw ‘Aan de oude haven’. Hij stelt hierover schriftelijke vragen aan de raad. “Ergens zijn dus toch flinke veranderingen doorgevoerd. En dat roept vragen op”, aldus SP leider Jeroen Brouwer.

Gedoe om bouwplan

Marchal: “In het voorjaar is er nogal wat ‘gedoe’ geweest omtrent het nieuwe bouwplan aan het ‘Walplantsoen’ c.q. ‘Aan de Oude Haven’ (voormalige Van Zoestterrein). Door bewoners en ‘Schil met Pit’ is tegen dit plan geprotesteerd omdat het bouwvolume groter was dan eerder was overeengekomen en vastgesteld in een inspraakprocedure met bewoners. Volgens de indieners van de zienswijzen deed het plan afbreuk aan het gezichtsbepalende karakter van de bebouwing aan het Walplantsoen en aan de binnenstad. Door bemiddeling vanuit de gemeenteraad (SP) werd een compromis bereikt waarin het gebouw minder hoog werd en de uitstraling van de voorgevel beter paste in het beeld van de aanwezige bebouwing.

Afwijking van plan

“Iedereen tevreden…”, vervolgt Marchal. “In de raadsvergadering van 20 maart 2012 is het bestemmingsplan ‘Aan de Oude Haven’ inclusief amendement vastgesteld. Naar nu blijkt wijkt het ingediende bouwplan (sterk) af van hetgeen is overeengekomen. ‘Schil met Pit’ heeft hierover een brief geschreven en de kwestie aangekaart bij het college. Ik ben hierover benaderd en u begrijpt dat ik graag wil weten hoe het zit. Het kan toch niet waar zijn dat het bereikte compromis nu van tafel is?! Als dit zo is zijn diverse mensen (Schil met Pit, bewoners en gemeenteraad) bij de neus genomen…”

Gebrek aan communicatie

Na wat navraag gedaan te hebben, trekt de SP de voorlopige conclusie dat door het oordeel van de Welstandscommissie het alternatief alsnog heeft doen veranderen. Partijen voelen zich hierdoor behoorlijk in de hemd gezet. Vooral het gebrek aan communicatie hierover is bovendien vreemd. “Vandaar dat wij hier vragen over hebben gesteld. Want wij willen graag het verhaal van de kant van het college vernemen en bezien of de plannen weer in overeenstemming gebracht kunnen worden met het eerder bereikte compromis”, eindigt de SP-er

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.