PCG STELT VRAGEN OVER PLANNEN GRAVENBOL

Geschreven door PCG

Wijk bij Duurstede, 6 april 2013. Medio juli 2012 heeft het Algemeen Bestuur van het recreatieschap besloten om per 2013 ongeveer 50.000 euro te bezuinigen op het beheer van de Gravenbol en hierbij ruimte te laten aan een privaat initiatief. Stichting WijkNogLeuker is in dit ‘gat’ gedoken en heeft plannen om middels horeca, activiteiten en evenementen het recreatieterrein te exploiteren. De voorgenomen plannen van WijknogLeuker roepen vragen op bij fractievoorzitter Hans Marchal (PCG). Hij stelt deze schriftelijk aan het college.

Oeverrecreatie en evenementen

‘De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een positief besluit genomen over de plannen van WijkNogLeuker. De plannen houden in dat, naast een horecagelegenheid, vooral oeverrecreatie meer aandacht zal krijgen. Hierbij wordt gedacht aan ligstoelen met parasols, speeltoestellen, een opknapbeurt van het volleybalveld, een nieuw beach voetbalveld en een ponton met zwem trap waar de jeugd vanaf kan duiken/springen’, aldus Marchal. ‘Daarnaast heeft de gemeente goedkeuring gegeven om 6 evenementen te organiseren tot maximaal 1.000 bezoekers en, als een pilot, één evenement tot maximaal 2.000 bezoekers. Al de plannen schijnen géén schade aan de natuur toe te brengen en naast de recreatie zal ook de natuurwaarde van de Gravenbol toenemen. Het klinkt allemaal geweldig en in het plan zitten zeker een aantal positieve aspecten. Daarnaast waarderen we het enthousiasme van betrokkenen en vrijwilligers. Wellicht tegen de ‘stroom’ in stelt de PCG toch een paar (kritische) vragen… Wijk mag best ‘leuker’, maar of het nu helemaal zo moet?!’

De vragen van de PCG:

  1. In berichtgeving, zoals in het ‘Eigen Wijks-magazine’ van deze week, wordt de indruk gewekt dat de plannen van Stichting Wijk Nog Leuker in kannen en kruiken zijn. ‘De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een positief besluit genomen…’ Heeft ‘de gemeente’ daadwerkelijk al een positief besluit genomen? Hoe zit dit precies? De plannen zijn de raad toch nog niet gepasseerd? Is deze berichtgeving niet te voorbarig?
  2. WijkNogLeuker heeft plannen om op het terrein een aantal evenementen te organiseren. Het college heeft op 11 december jl. aangegeven een positieve grondhouding te hanteren ten opzichte van het uitwerken van 6 kleinere evenementen (max. 1.000 bezoekers) en als proef één wat groter evenement (max. 2.000 personen) in 2013. Hoe is het college tot deze positieve beslissing gekomen? De politie geeft toch aan dat deze plek onveilig is? (denk o.a. aan aanwezigheid diep water, slechts één uitvalsweg en de doelgroep (jongeren) van het evenement) Een schouw door de politie op het terrein wees uit dat de politie grote evenementen niet toestaat vanwege veiligheidsaspecten. Naast de politie zal de brandweer ongetwijfeld ook nog wel wat opmerkingen hebben… Op grond waarvan besluit het college toch positief op het houden van evenementen op het Gravenbolterrein? Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd? Aan welk soort evenementen moet worden gedacht?
  3. Het terrein ligt ook nog een keer in natuur en stiltegebied… Zijn de voorgenomen evenementen überhaupt wel mogelijk in dit natuur en stiltegebied? Wat is de overweging geweest om de evenementen wel toe te staan? Wordt hierdoor niet een precedent geschapen? Wordt het begrip ‘stiltegebied’ niet steeds meer een lege huls die willekeurig in argumentatie kan worden gebruikt?
  4. Zoals u weet hecht de PCG aan zondagsrust… De ontwikkeling op de Gravenbol lijkt op gespannen voet te staan met de zondagsrust. Heeft het college nog bepalingen gesteld met het oog op zondagse activiteiten en evenementen?
  5. De manier waarop de horecavoorziening van 150 m2 gerealiseerd wordt komt eerlijk gezegd wat ‘gekunsteld’ over… Alle creativiteit wordt gebruikt om de horecavoorziening in april 2013 te vergunnen. Waarom wordt ook in dit geval niet de ‘normale’ procedure doorlopen? Waarom krijgen deze plannen een ‘voorkeursbehandeling’?
  6. Ten slotte… Wat zijn de financiële consequenties van al deze plannen voor de gemeente? Heeft het initiatief van Wijk Nog Leuker de gemeente tot nu toe geld gekost?
0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.