PCG stelt vragen over reconstructie N227 Langbroek

N227_juli2015Eerder deze maand stelde Gerrit Taute namens de PCG schriftelijke vragen aan het college, met betrekking tot de reconstructie van de N227. ‘De reconstructie van de provinciale weg door Langbroek heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het ‘verhaal’ is bij eenieder wel bekend. Alles wat zo’n beetje fout kon gaan is fout gegaan… Er is nog steeds ontevredenheid over de reconstructie van de provinciale weg door Langbroek. De werkzaamheden schijnen afgerond te zijn maar dit kan de PCG-fractie zich nauwelijks voorstellen. Er klinken in het dorp geregeld nog ontevreden geluiden.’

‘De borden om het fietsverkeer in goede banen te leiden, ontbreken nog steeds. Fietsers vanaf Doorn wordt onvoldoende duidelijk gemaakt tijdig over te steken en rijden nu geregeld bij restaurant Torbijn een soort fuik in. Daar kunnen ze nauwelijks fatsoenlijk oversteken. Zeker nu er ter hoogte van kunstenaar Lenssinck een doorsteek met een ketting is afgesloten. Ook was het toch de bedoeling om fietsers vanaf de Langbroekerdijk (komend vanuit Wijk), via het Kerkeland naar Doorn te laten gaan?’
‘Daarnaast verbaast het diversen dat er, na het aanbrengen van de middenstrook op de provinciale weg, er geen strepen zijn aangebracht. Gebeurt dit nog? Last but not least: er wordt nog steeds behoorlijk hard gereden. Een suggestie die diverse keren vanuit de bevolking is ingebracht is een heel eenvoudige: zet er flitspalen neer! Kortom, een aantal redenen om een paar vragen te stellen!’ Wethouder Jan Burger gaf de ntwoorden op de vragen van de SP.
Schriftelijke vragen
Vraag 1: Klopt het dat het de bedoeling was om fietsers vanaf de Langbroekerdijk (komend vanuit Wijk), via het Kerkeland naar Doorn te laten gaan?
Antwoord: Dit is inderdaad de intentie. Sinds jaar en dag is de afwezigheid van een fietspad op de brug over de Langbroekerwetering aan de zijde van de Torbijn een gemis. Fietsers komend vanaf de Langbroekerdijk uit de richting van de Steenenbrug moeten, willen zij naar Doorn fietsen, feitelijk twee keer oversteken. Dat doet men niet en men rijdt illegaal over het smalle voetpad. Dat is niet wenselijk. Fietsers uit Doorn fietsen in een fuik. Op de brug is geen ruimte om een extra fietspad aan te leggen. Het is daarom de bedoeling fietsers Doorn – Steenenbrug vice-versa over de Kerkeland te verwijzen. Fietsers Cothen-Doorn vv worden verwezen naar de oversteek bij de Marijkelaan.
Geen strepen
Vraag 2: Daarnaast verbaast het diversen dat er, na het aanbrengen van de middenstrook op de provinciale weg, geen strepen zijn aangebracht. Gebeurt dit nog?
Antwoord: De markering op de hoofdrijbaan is conform de ‘Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015’ van de CROW. De richtlijnen geven aan dat bij een fysieke scheiding van rijbanen binnen de bebouwde kom geen markering wordt aangebracht. Voor vergelijkbare situaties verwijzen wij u graag naar de Dorpsstraat in Doorn, De Amersfoortseweg in Nijkerkerveen en de Elsterstraatweg in Elst. Naast deze bolle rijbaanscheiding horen dus geen strepen.
Hard rijden
Vraag 3: Last but not least: er wordt nog steeds behoorlijk hard gereden. Een suggestie die diverse keren vanuit de bevolking is ingebracht is een heel eenvoudige: zet er flitspalen neer!
Antwoord: Wij hebben met de provincie afgesproken dat er na afronding van de werkzaamheden snelheidsmetingen zullen worden gehouden. Op dit moment hebben er nog geen metingen plaatsgevonden. Objectief is er dus nog niets te zeggen over de huidige snelheden. Wanneer uit deze metingen blijkt dat er nog steeds te hard gereden wordt gaan wij in overleg over extra maatregelen, bijvoorbeeld over een bocht in de weg (chicane) bij de bebouwde kom grens aan de Doornse zijde. De suggesties tot het plaatsen van flitspalen en een snelheidsafhankelijk verkeerslicht bij de komgrens zullen wij hierbij richting provincie meenemen. De provincie is als wegbeheerder hiervoor verantwoordelijk. Bron Ditiswijk.nl
0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.