PCG STELT VRAGEN OVER VOORGENOMEN SLUITING WELZORG PROFESSIONAL

Wijk bij Duurstede, 29 juli 2013.

“Recent hoorde ik dat Welzorg Professional voornemens is om de locatie Wijk bij Duurstede te sluiten. Dit voorgenomen besluit is begin juli aan het personeel meegedeeld. Het is de bedoeling dat de in Wijk bij Duurstede aanwezige disciplines naar Oldenzaal gaan verhuizen”, aldus Hans Marchal (PCG) bij het stellen van een aantal schriftelijke vragen aan het college. “De ondernemingsraad is om advies gevraagd en als het plan doorgaat wordt er een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV voor de betrokken medewerkers. Ik heb gehoord dat 16 mensen (voornamelijk Wijkenaren) worden ontslagen. De dreigende sluiting van Welzorg Wijk bij Duurstede roept een aantal vragen op.”

De vragen van de PCG
1. Is het college inmiddels op de hoogte van de dreigende sluiting van Welzorg Wijk bij Duurstede? Is er al contact geweest met de directie van het bedrijf?
2. Ik heb begrepen dat de sluiting zich met name richt op Welzorg Professional. Blijft de afdeling van Welzorg die verantwoordelijk is voor de WMO-hulpmiddelen wel in Wijk bij Duurstede? Ik hoorde namelijk dat de huur van het pand is opgezegd…
3. Met Welzorg is per 1 januari 2012 een nieuw contract afgesloten voor de verstrekking van de WMO-hulpmiddelen in o.a. Wijk bij Duurstede. Welzorg kwam op basis van prijs en kwaliteit als beste uit de bus. Komt het contract door de voorgenomen plannen onder druk te staan? Welke voorwaarden en eisen zijn er destijds gesteld en kan Welzorg hier aan blijven voldoen?
4. De gemeente hoopte destijds dat de gunning aan Welzorg ook een positief effect zou hebben op de Wijkse werkgelegenheid. Helaas, nu worden er mensen ontslagen… De dreigende sluiting is voor de direct betrokkenen een ramp. Ook de gemeente ziet met lede ogen een bedrijf verdwijnen… Kan de gemeente nog een rol van betekenis spelen om de dreigende sluiting van Welzorg Professional af te wenden?

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.