PCG Vragen over afsluiten pad naar de Lunenburg

De PCG heeft het college vragen gesteld over het afsluiten van het pad naar de Lunenburg met een hek en het plaatsen van schrikdraad.

Zomaar afsluiten?

Marco Petri wil van verantwoordelijk wethouder Marchal weten: “Mag/kan het pad tussen de Cotherweg en Lunenburg ‘zomaar’ worden afgesloten? Is dit pad door verjaring inmiddels niet als een openbaar pad te beschouwen?” Marchal: “De vraag of het pad ‘zomaar’ kan/mag worden afgesloten is niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Mogelijkerwijs zijn de hondenbezitters debet aan de afsluiting van het pad doordat zij hun hond ook los laten lopen in het aangrenzende weiland. Op dit moment worden de juridische mogelijkheden onderzocht en er wordt gekeken wat er in het (recente) verleden is afgesproken over dit pad. Dit pad is al jarenlang onderdeel van een wandelroute en staat als zodanig op diverse kaarten ingetekend. Ook geeft dit pad toegang tot een vogelobservatieplek. Er zal verder worden gekeken in hoeverre het pad door verjaring eigendom van de gemeente is geworden en daarmee openbaar terrein is. Verjaring treedt op wanneer gedurende 20 jaar de gemeente de feitelijke macht over de grond heeft, zonder onderbreking. Hierbij moet het in ieder geval voor de buitenwereld en voor de eigenaar van de grond (tegen wie de verjaring loopt) zichtbaar zijn dat de gemeente de grond in bezit heeft genomen en dat de gemeente zich is gaan gedragen alsof zij eigenaar van die grond is. Of er sprake is van bezit moet worden beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden”.

Bemiddeling?

Verder wil Petri weten: “Over de afsluiting van het pad wordt door inwoners geklaagd bij zowel de gemeente als de politie. Heeft de gemeente een rol in deze kwestie? Kan de gemeente een bemiddelende rol spelen? Kan de gemeente de afsluiting ongedaan maken?” Marchal schrijft in zijn antwoord: “ Er zijn inderdaad diverse meldingen bij zowel de gemeente als de politie binnengekomen. Ook de inwerking zijnde schrikdraadinstallatie zorgt voor onrust. Wethouder Marchal heeft inmiddels contact opgenomen met de huurder van de grond en er staat ook een afspraak gepland met de grondeigenaar. De wethouder zal proberen een bemiddelende rol te spelen in de kwestie. Tevens zal de politie trachten per direct de huurder te bewegen het stroom van de draad te halen. In hoeverre de gemeente de afsluiting ongedaan kan maken en een rol heeft in deze kwestie hangt af van het onderzoek naar wat er in het verleden is afgesproken, welke beperkte zakelijke rechten er mogelijk op rusten en of er sprake kan zijn van verjaring. Dit valt niet direct te zeggen. Als uit het onderzoek blijkt dat het pad niet ‘zomaar’ kan worden afgesloten sluiten we niet uit dat er stappen worden gezet om de afsluiting ongedaan te maken. Het mag duidelijk zijn dat we niet uit zijn op juridisch getouwtrek en u mag ervan uitgaan dat we er alles aan zullen doen om dit te voorkomen. Uitgangspunt is en blijft een goed gesprek waarbij afspraken worden gemaakt zodat het pad weer wordt opengesteld”.

29-juli Ditiswijk.nl

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.